Herinrichting openbare ruimte Rivierzone: dit is de stand van zaken

De openbare ruimte van de Rivierzone wordt de komende jaren opnieuw ingericht. Zo zal onder andere het Maaspark veranderen, krijgen de havens bescherming tegen hoogwater en komen er meer fiets- en wandelverbindingen. Over de details werden belanghebbenden op donderdag 16 februari bijgepraat in het Delta Hotel in Maaswijk.

bezoekers op de informatiebijeenkomst

Foto: bezoekers bij de informatiebijeenkomst over de Rivierzone in het Delta Hotel

In december werd bekend dat het Rijk 27,2 miljoen euro subsidie ter beschikking stelt voor de ontwikkeling en de bereikbaarheid van de Rivierzone. Hiervan is een deel bestemd voor het opnieuw inrichten van de openbare ruime. De gemeente is samen met verschillende partijen in januari gestart met de uitwerking van de plannen hiervoor.

Uitgangspunten

Om te komen tot een aantrekkelijke openbare ruimte, houden gemeente en ontwikkelaars rekening met een aantal uitgangspunten. Zo moet de Rivierzone een verblijfsgebied worden waarbij de inrichting van de openbare ruimte leidend is voor de inrichting van de infrastructuur. Bij de inrichting is er minder aandacht voor auto’s en meer aandacht voor fietsers en voetgangers. Voor hen wordt het bij het spoor, de sluis en de parallelweg gemakkelijker gemaakt om over te steken. Zo komt er bijvoorbeeld een fietsbrug naast de spoorwegovergang zodat fietsers niet meer om de sluis heen hoeven. Ook worden autowegen en fiets- en voetpaden zoveel mogelijk van elkaar gescheiden.

Ook wordt de Rivierzone groener en klimaatadaptief en wordt hittestress tegengegaan. De Deltaweg, Galgkade en Vulcaanweg krijgen veilige verbindingen met de rest van de stad. Voor schepen die in de haven liggen, komt er een walstroomvoorziening. Hiermee hoopt de gemeente dat schepen de motor uitzetten – en zo minder herrie maken - wanneer zij in de haven liggen. Tot slot wordt het bedrijventerrein in de Rivierzone kleiner om meer ruimte te maken voor toekomstige woningen en voorzieningen.

Toekomst

Op 9 maart wordt de gebiedsexploitatie vastgesteld door de gemeenteraad. Dit geeft de gemeente financiële kaders voor de ontwikkeling van de openbare ruimte. Het maken van de plannen vereist een lange voorbereidingstijd. De gemeente kiest in de komende maanden een bureau dat de nieuwe openbare ruimte in het gebied gaat ontwerpen. De verwachting is dat dit bureau voor de zomer een start kan maken met ontwerpen. De gemeente wil via een participatieplan ook (toekomstige) bewoners betrekken bij de ontwikkeling.

De schetsontwerpen voor de openbare ruimte en infrastructuur zullen dit jaar verder worden uitgewerkt. In 2024/2025 kan gestart worden met het uitvoeren van de plannen, dit zal stapsgewijs uitgevoerd worden. De herstructurering van de infrastructuur en openbare ruimte loopt door tot zeker 2026.