Online ondersteuningsaanbod De Brug Naar Zelfredzaamheid

Onder de naam ‘De Brug Naar Zelfredzaamheid’ is door het Schuldenlab MVS een online tool ontwikkeld over het zorg- en ondersteuningsaanbod voor jongeren tot en met 27 jaar. Elke zorgverlener in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam kan hier gebruik van maken. Het doel is om snel passende ondersteuning te organiseren op het gebied van wonen, gezin, welzijn, financiën, opleiding en werk.

Brug naar Zelfredzaamheid

Door diverse partners is hard gewerkt aan het ontwikkelen van dit online overzicht. Het doel is snel passende ondersteuning voor jongeren te organiseren op de gebieden van wonen, gezin, welzijn, financiën, opleiding en werk.

Voor gebruik van de tool kan een mail worden gestuurd naar schuldenlabmvs@stroomopwaarts.nl. U ontvangt dan de inloggegevens en een handleiding.