Ervaringen van het Mevis-Plusteam

Mevis is in april gestart met een pilot Plusteam in Vlaardingen. Jessica van der Spek en Lara Lange vertellen over de eerste ervaringen van het Plusteam.

Wat is het Plusteam?

Het Plusteam is een flexibel netwerk van specialisten. Zij hebben specialistische expertise en kennis op het gebied van: 

  • Gezinstherapie (systeembehandeling/therapie);
  • Complexe echtscheidingen;
  • GGZ-problematiek (diagnostiek en behandeling, waaronder autisme, jonge kind problematiek (Infant Mental Health), trauma en hechting;
  • LVB (Licht Verstandelijke Beperking);
  • Opvoedingsvraagstukken (hechting, geweldloos verzet);
  • Ervaring met forensische jongeren

Het is een aanvulling op de hulp van de jeugdprofessionals van de wijkteams. Als de jeugdprofessionals zien dat er meer nodig is, kunnen zij laagdrempelig extra deskundigheid van collega’s uit het plusteam inschakelen. De Plusteams worden gevormd door medewerkers vanuit de kernpartners van Mevis met eigen specialistische expertise. De Plusteams brengen de specialist dichter bij de wijk.

Waarmee kan je terecht bij het plusteam?

Lara vertelt: “Ik ben Lara Lange, IAG’er (intensief ambulant gezinsbehandeaar, red.) voor Timon in Rotterdam-Rijnmond. Ik zit in het Plusteam. Samen met mijn collega’s hebben we iedere ochtend een inloopspreekuur. De jeugdprofessional kan bij ons binnenlopen voor het bespreken van inhoudelijke vragen over casussen, zoals het meedenken over welke aanpak passend zou kunnen zijn en het delen van onze kennis en expertise.”

Met welke vragen komen collega’s langs?

Lara: “Collega’s geven aan dat zij het prettig vinden om even uit te zoomen en overstijgend naar een casus te kijken. Wat speelt er en welke aanpak is handig? Het is soms ook gewoon fijn om een bevestiging te krijgen of wat tips. Daarmee helpen we de jeugdprofessional om zelf verder te kunnen binnen een casus. Als we op dat moment nog niet voldoende een antwoord hebben dan kunnen we het meenemen in het Plusteamoverleg, dit vindt elke maandagochtend plaats. Jeugdprofessionals mogen ook altijd binnenlopen als zij verbeterpunten hebben of feedback.” 

Gezamenlijk doel

Jessica is MDFT-therapeut & supervisor bij Timon en coördineert het Plusteam. “De medewerkers in het Plusteam hebben allemaal een bepaalde deskundigheid en werken ook bij een andere organisatie in een bepaalde functie. In het Plusteam is het een uitdaging om niet vanuit die functie te denken, we zitten er met een gezamenlijk doel om samen met de jeugdprofessionals de hulp heel dichtbij te brengen. Door samen te werken, elkaar aan te vullen en korte lijnen te hebben.”

Hoe gaat het nu?

Lara: “De eerste ervaringen zijn goed. Collega’s weten ons te vinden. Het leuke is dat je naast je collega staat. Het is niet de bedoeling om het over te nemen maar om samen te zoeken naar een oplossing.” 

Jessica: “De samenwerking met de jeugdprofessionals komt nu echt tot stand. We zijn begonnen met een inloopspreekuur, consultatie en advies. We zijn nu in een nieuwe fase waarbij medewerkers uit het plusteam ook mee kunnen gaan met een jeugdprofessional naar gezinnen thuis. De jeugdprofessional heeft de leiding. Die nodigt ons uit voor een gesprek bij een gezin thuis. Vervolgens kijken we met elkaar wat er nodig is. Wat kan een jeugdprofessional doen en wat kunnen wij daar aanvullend voor doen. Dat is uiteindelijk waar we naartoe willen werken. Als onze rol niet meer nodig is binnen een gezin dan neemt de jeugdprofessional het weer helemaal over.

De bedoeling is uiteindelijk dat medewerkers uit het Plusteam ook behandeling gaan bieden. Dat we daarbij ook optrekken met de jeugdprofessional. En waarbij we kijken hoe we elkaars rol kunnen versterken. Dat is uiteindelijk de meest efficiënte manier om een gezin te helpen. En we gaan de pilot uitbreiden naar Maassluis en Schiedam” 

Welke leerpunten neem je mee?

Jessica: “We zijn nog niet zolang geleden gestart en zitten nog middenin het proces van hoe we het neerzetten, wat werkt er en wat niet. Wat we in elk geval meenemen naar de uitrol van het Plusteam naar Maassluis en Schiedam is het actief betrekken van de jeugdprofessionals. We doen dit nu al heel goed, het helpt enorm dat we op dezelfde locatie zitten. Hierdoor zijn de lijntjes kort wat heel prettig is. We streven naar een gelijkwaardige, intensieve samenwerking en ik denk dat we, met zicht op de uitrol naar Maassluis en Schiedam, hier nog meer uit kunnen halen, juist omdat dit zo belangrijk is. Dat neemt niet weg dat ik wel tevreden ben over hoe de samenwerking nu is, ik hoor veel positieve verhalen vanuit het Plusteam.”