Portret van… Addy Pool, specialist Pedagogiek KomKids

“‘Kinderen worden niet geboren op hun vierde,’ zeggen we als collega’s binnen de kinderopvang regelmatig tegen elkaar. Hiermee bedoelen we dat juist de jaren vóórdat kinderen naar school gaan zo cruciaal zijn voor een goede basis.” Addy Pool werkt als Specialist Pedagogiek bij KomKids Kinderopvang. Voor onze vaste rubriek vroegen we haar onder andere naar haar brandende vragen op dit moment, haar drijfveren en inspiratiebronnen.

11_Nieuwsbrief DEC_Portret van Addy PoolVanuit welke rol ben je betrokken bij het MVS Jeugdmodel?

Vanuit de kinderopvang. Ik heb bijgedragen aan verschillende werkgroepen die de bouwstenen hebben gevormd voor het MVS Jeugdmodel. 

Wat is je drijfveer om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de jeugdhulp in onze regio?

Bij KomKids vangen we kinderen op van 0 tot 12 jaar, een breed spectrum. Voor de vroegsignalering zijn onze pedagogisch professionals enorm belangrijk: als zorgen klein zijn kunnen we hierover al snel in gesprek gaan met ouders. Vanuit de vertrouwensband die we hebben met ouders zoeken we dichtbij naar passende ondersteuning en hulp. Mijn drijfveer is om kinderen zoveel mogelijk kansen te geven op een goede start. Ik wil ouders nog meer laten ervaren dat het helpt om eventuele zorgen over hun kind te delen met een professional die ze vertrouwen. Positieve ervaringen die ze hierbij opdoen, zorgen ervoor dat ze zich veilig voelen eerder aan de bel te trekken. Praten in een vroeg stadium helpt problemen vroegtijdig aan te pakken en te voorkomen dat ze groot en complex worden. Een goed begin is echt het halve werk.

Wie is je inspirator of voorbeeld in je werk?

Dat is een leuke en interessante vraag om over na te denken. Eén speciaal persoon is er niet echt, ik word door meerdere mensen geïnspireerd. Zo heb ik veel bewondering voor de medewerkers op de groep die steeds zoeken naar het beste voor een kind en ook al lukt dat niet in één keer er elke dag weer opnieuw voor gaan. Iets verder van onze praktijk noem ik graag klinisch psycholoog Iva Bicanic, hoofd van het Landelijk Psychotraumacentrum van het UMC Utrecht en directeur-bestuurder van het Landelijk Centrum Seksueel Geweld. Ik ben altijd erg onder de indruk van haar genuanceerde aanpak om moeilijke zaken bespreekbaar te maken.

Waar kunnen we je ’s nachts voor wakker maken?

Oeps, ’s nachts slaap ik vooral graag – haha. Ik ben eerlijk gezegd niet echt een vroege vogel en als ik er dan toch 's nachts uit moet, dan start ik graag met een goede bak koffie. Want, als er moet worden gehandeld om een brandende kwestie op te lossen waardoor er hulp geboden kan worden aan een kind en/of gezin, dán mag je me altijd wakker maken! 

Welke brandende vraag heb je?

In de kinderopvang merken we nogal eens op: ‘Kinderen worden niet geboren op hun vierde,’ waarmee we bedoelen dat juist de jaren vóórdat onderwijs start zo cruciaal zijn voor een goede basis! We ervaren nog wel eens dat we vanuit de kinderopvang zelf goed zichtbaar moeten maken op welke manier we een bijdrage kunnen leveren aan complexe zaken als jeugdhulpverlening. Ik wil graag weten welke vragen er leven binnen jeugdhulp over kinderopvang en hoe we de netwerken voor gezinnen vanaf de zwangerschap goed kunnen verbinden.”