Netwerkbijeenkomst Opgroeien in de buurt

Op deze netwerkbijeenkomst spraken 11 netwerkpartners over wat nodig is in het voorveld in de drie MVS-gemeenten om Opgroeien in de buurt te faciliteren. Zij zetten 12 aandachtspunten helder op een rij.

De eerste netwerkbijeenkomst Opgroeien in de buurt vond plaats op 24 november 2022. De drie gemeenten hadden hun top-5 stakeholders uitgenodigd om samen te praten over wat nodig is in het voorveld in de drie MVS-gemeenten om Opgroeien in de buurt te faciliteren. Na twee inleidende presentaties gingen we in 4 groepen uiteen om een aantal onderwerpen verder uit te diepen. In de terugkoppeling werd een aantal zaken genoemd die een nadere uitwerking vragen in vervolgsessies:

 1. Integrale aanpak is nodig om makkelijker te kunnen schakelen – betrek het hele voorveld daarbij, niet alleen deze groep.
 2. Onderzoek de mogelijkheid tot aanbesteden in plaats van subsidiëren.
 3. Stimuleer afschalen in plaats van opschalen wat nu de standaard lijkt te zijn. Draai het geautomatiseerde gedrag om!
 4. Zorg voor veilige plekken waar de jongeren met de jongerenwerkers naar toe kunnen.
 5. Maak langere trajecten met jongerencoaches mogelijk. Nu is de maximale duur in sommige gemeenten 9 maanden. Dat is soms te kort, en inzet van jeugdhulpverlening is duurder.
 6. Laten we samen kijken wat de mogelijkheden van de AVG zijn. Wat en hoe kunnen we wel delen?
 7. Deelnemers ervaren soms concurrentie en dat staat een goede samenwerking in de weg. Hoe slechten we die drempels?
 8. Hoe kunnen vrijwilligersorganisaties (beter) ondersteund worden? Zij spelen een belangrijke rol bij het opgroeien in de buurt. Bijvoorbeeld wanneer een jongere doorverwezen wordt naar een vrijwilligersorganisatie en de vereniging al overbelast is, kan het helpen als ondersteuning mogelijk is voor de vrijwilligersorganisatie.
 9. Kunnen we een sociale kaart maken en die beschikbaar stellen aan ouders en organisaties?
 10. Organiseer communities.
 11. Het is belangrijk dat bureaucratievrijgeld voor inwoners/buurtinitiatieven beschikbaar is, zodat men snel en zonder al te veel rompslomp kan handelen. 
 12. Laten we leren van goede voorbeelden uit het land. We hoeven het wiel tenslotte niet helemaal opnieuw uit te vinden.

De volgende bijeenkomst staat gepland op donderdag 2 februari 2023 om 12.30 uur. Deze bijeenkomst wordt voorbereid door een werkgroep die bestaat uit drie netwerkpartners (Yets, CJG/MIM en E25) samen met de drie regisseurs van de gemeenten. 

Het netwerk Opgroeien in de buurt is bereikbaar via netwerkregisseur Pauline Portegies, mail: Pauline.Portegies@vlaardingen.nl.