Kort interview met... Richard Scalzo

“Medewerkers verdienen een organisatie waar ze energie krijgen.”

Per 1 januari 2023 start Richard Scalzo als bestuurder van De Pier Groep, een holding waar Scala Jeugdprofessionals onderdeel van is, naast Minters (dienstverleners in welzijn) en MEE Rotterdam Rijnmond. Scala is de nieuwe organisatie die alle jeugdprofessionals voor Mevis contracteert én zorgt voor hun deskundigheidsbevordering.

Richard ScalzoAls wethouder in de deelgemeente Rotterdam Noord lag zijn focus op jongeren: wat is hun ambitie, wat hebben ze nodig? Als directeur-bestuurder van MEE Rotterdam Rijnmond richt hij zich op het ondersteunen van mensen met een beperking zodat ze – net als ieder ander – zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen in de dagelijkse praktijk. Tijdens zijn loopbaan leerde Richard Scalzo dezelfde problematiek vanuit meerdere kanten te benaderen. We spraken hem over de rol van Scala voor Mevis.

Wat verandert er met de start van Scala per 1 januari 2023?

“Allereerst blijft er veel hetzelfde. Want heel veel gaat gewoon goed. Wat concreet anders wordt, is dat iedereen straks in dienst is van één organisatie. Daarnaast worden de wijkteams per 1 januari a.s. gecoördineerd door Mevis. Daar merkt de cliënt verder niets van. Samen met de jeugdprofessionals kijken we vervolgens vooruit, naar hoe we de professionalisering van de jeugdhulp kunnen doorontwikkelen. Een van de uitgangspunten van het MVS Jeugdmodel is dat we éérder kennis nemen van de hulpvraag. Hoe doen we dat? Hoe zorgen we er voor dat we er als hulpverleners echt eerder bij kunnen zijn? Dit zijn de onderwerpen waar we met elkaar mee aan de slag gaan.” 

Hoe ziet de toekomst van de wijkteams eruit?

“De aanleiding voor het oprichten van Scala is de aanbesteding voor het MVS Jeugdmodel die eerder dit jaar is gegund aan Mevis. Deze nieuwe organisatie is de nieuwe partner in de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam voor de uitvoering van de jeugdhulp. De jeugdprofessionals binnen de wijkteams hebben hierin een belangrijke positie. Nog meer dan voorheen worden het echt teams van de wijk. Zo vroeg mogelijk bij de gezinnen, zo gewoon mogelijk. Deels door zelf ondersteuning te bieden, deels door te kijken of de directe omgeving kan helpen. De Plusteams die in iedere wijk komen, bieden meer specialistische ondersteuning. Daarnaast werken de medewerkers op school en bij de huisarts. Deze medewerkers worden voor Mevis gecontracteerd door Scala Jeugdprofessionals. 

Klinkt dit ingewikkeld? Dat valt mee. Mevis is onze nieuwe partner, die ene aanbieder. Wie jeugdhulp nodig heeft, neemt contact op met het wijkteam. Mevis is voor de jeugdhulp deel van ieder wijkteam. Mevis is er voor de dienstverlening, Scala is er voor de professionalisering van de dienstverleners: de jeugdprofessional in de wijkteams. En de wijkteams vormen de kern van het MVS Jeugdmodel. De jeugdprofessionals van het wijkteam zijn vaak het eerste contact met de hulpvrager. Een van onze prioriteiten is daarom het verder professionaliseren van de jeugdprofessionals wijkteam. Het werk dat zij doen is een vak. Een vak met specifieke kennis en vaardigheden.” 

Hoe zet je een nieuwe organisatie neer?

“Medewerkers verdienen een organisatie waar ze zich veilig voelen, waar ze geïnspireerd worden en waar ze energie krijgen. Dan maak je de organisatie een fijne plek om voor te werken. Met elkaar geven we de organisatie vorm. Verder is het van belang om degene waar het binnen de organisatie om gaat, centraal te stellen. Wat is goed voor hem, hun of haar? Wat heeft de professional nodig? Waar en hoe kunnen we op de juiste manier ondersteunen? Dat is waar Scala zich op gaat focussen.” 

Meer informatie over Scala vind je op www.scalajeugdprofessionals.nl