“Durf buiten de kaders te denken”

Tom Valstar, onderwijsspecialist bij Samenwerkingsverband Onderwijs dat past: “In kaart brengen van het aanwezige menselijk kapitaal, stimuleren van gemeenschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel en een zaadje planten in hoofd en hart. Dat is voor mij de kern van wijkgericht werken.”

Tom valster“Als SWV-er help ik scholen om ervoor te zorgen dat leerlingen de juiste en tijdige zorg krijgen. Dat is in het kort de inhoud van mijn functie. Bij alles wat ik doe denk ik aan het grotere doel: passend onderwijs en ondersteuning waar nodig voor alle leerlingen. Precies dat gemeenschappelijke doel is mijn uitgangspunt. Alle betrokkenen – van ouders en leerkrachten tot wijkteams en huisartsen – willen het beste voor elk kind. Het lijkt misschien een open deur, toch is dit besef waar het naar mijn idee mee begint. Welke specialisten hebben jullie binnen je team, is bijvoorbeeld een van de vragen die ik stel. Kan een schoolgebonden gezinsspecialist wellicht flexibel worden ingezet op meerdere scholen? Ontmoet en bevraag elkaar, deel informatie, maak gebruik van elkaars kennis. Een cultuur van écht willen samenwerken is de belangrijkste voorwaarde om wijkgericht werken mogelijk te maken.

Vloeiend maken

Vertrouwen is daarbij de belangrijkste pijler. Vertrouwen tussen leerkracht, ouder en kind, gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid nemen. In dit verband noem ik graag de Familieklas bij IKC De Ark in Vlaardingen. Een heel mooi voorbeeld hoe probleemsituaties op een constructieve manier worden aangepakt. In de Familieklas kijken kind, leerkracht en ouder samen naar waar het mis gaat, hoe het probleem kan worden opgelost én hoe er in de toekomst met andere problemen kan worden omgegaan. Inmiddels zijn er Familieklassen gestart in zowel Schiedam als Maassluis. 
Het meldpunt ‘Vroegsignaleren en doorverwijzen’ in Schiedam, waar alle zorgsignalen met betrekking tot minderjarigen samenkomen, is een ander mooi voorbeeld dat navolging verdient. Ik vind het echt ongelooflijk mooi om zo met elkaar te kunnen samenwerken. En dient mijns inziens op alle mogelijke manieren te worden ondersteund. Ook financieel. Door het meer vloeiend maken van zorg- en onderwijsgelden bijvoorbeeld. Geef scholen voldoende vrijheid bij het leveren van maatwerk.”