Videoboodschap burgemeester Bert Wijbenga

video

Beste lezer, 


De gemeente Vlaardingen werkt de afgelopen maanden intensief met vele partijen samen om een plek te realiseren waar we Oekraïense ontheemden langere tijd kunnen opvangen. Samen gaan we een wijk bouwen waar ongeveer 1.000 mensen kunnen wonen in flexwoningen. Ook werken we hard aan onderwijs, zorg en andere voorzieningen om de Oekraïners op een humane manier een tijdelijk onderkomen te bieden. 

Een belangrijke en tegelijkertijd complexe opgave waarmee wij als gemeente een bijdrage willen leveren aan deze crisis. Dat kunnen we alleen met geld van het Rijk en dankzij de constructieve samenwerking met vele organisaties, van bouwers tot scholen en maatschappelijke organisaties. Deze samenwerking vraagt flexibiliteit en creativiteit van ons allemaal. Wij wensen u hierbij veel succes en zijn er trots op dat wij als stad - samen met u - de handen uit de mouwen steken om deze ingewikkelde klus te klaren.   

Ivana Somers-Gardenier, wethouder opvang ontheemde Oekraïners 
Bert Wijbenga-van Nieuwenhuizen, burgemeester