Stap voor stap groeien

We gaan er op dit moment vanuit dat eind november de fundering gereed is zodat de eerste woningen geplaatst kunnen worden. Na een maand afwerken en inrichten van de woningen kunnen dan rond de kerst de eerste Oekraïners verhuizen.

District U - buitenInclusia is de organisatie die de huidige opvang van Oekraïners coördineert. Deze organisatie gaat namens de gemeente ook de instroom in de langdurige opvang coördineren. 

Als eerste komen daarvoor in aanmerking de mensen die nu in de gemeentelijke (nood)opvanglocaties in Vlaardingen wonen. We hebben twee plekken daarvoor ingericht: een boerderij aan de Broekpolderweg en een locatie in een voormalig pand van Unilever: Casa Nova. Hier wonen in totaal ca. 100 mensen. Vervolgens kunnen Oekraïners die nu bij een gastgezin in Vlaardingen verblijven de overstap maken naar een tijdelijke woning. Op dit moment zijn wij op de hoogte van 172 mensen in een gastgezin. 

Verder geven we voorrang aan Oekraïners met een beroep waar behoefte aan is in de wijk, zoals bijvoorbeeld docenten en zorgpersoneel. We streven naar een wijk die maximaal zelfredzaam is en zo min mogelijk een beroep doet op bestaande maatschappelijke voorzieningen zoals onderwijs, huisartsen en kinderopvang. 

De overige woningen zijn beschikbaar voor Oekraïense ontheemden in de regio en worden in afstemming met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond verdeeld.