Onderwijs

Er komt een basisschool in de wijk. De oudere leerlingen gaan voortgezet onderwijs volgen in Rotterdam. Er zal in goede samenwerking met de schoolbesturen worden opgetrokken om alle kinderen van 4-18 jaar die recht hebben op onderwijs een onderwijsplek te geven.

Een kind in een klaslokaalVoor Rotterdam zijn dit de schoolbesturen LMC en BOOR die daar het voortgezet ISK onderwijs verzorgen. In Vlaardingen gaat het om Wijzer en OSVS, die het nieuwkomers-/ISK-onderwijs verzorgen op de Globe en de Internationale Vos. 

De grootste uitdaging is het vinden van onderwijzers. We zijn dan ook heel blij te kunnen melden dat de eerste twee medewerkers voor het onderwijsteam zijn geworven: een Oekraïense leerkracht en een leerkrachtondersteuner. We zitten volop in de sollicitatiegesprekken. Uitgangspunt is dat de kinderen starten op de nieuwe basisschool zodra zij verhuizen naar de Vergulde Hand West. Omdat de instroom van mensen in de woningen gefaseerd is, zal ook de school gefaseerd groeien. Zoals het er nu naar uitziet, zal in het eerste kwartaal van 2023 de school haar deuren openen.

Via stichting Spoetnik hebben we een groot aantal tafels en stoelen en ook twee digiborden voor de tijdelijke basisschool in bruikleen gekregen. Mogelijk hebben we hiermee meteen voldoende meubilair voor alle kinderen. Hier zijn we natuurlijk heel blij mee.