Zorg

We zijn in overleg met DSW en een Oekraïens sprekende huisarts. Mogelijk kan deze huisarts de zorg voor 2 a 3 dagdelen invullen. Dit is niet voldoende voor de wijk, maar wel een goede start. We onderzoeken aanvullende mogelijkheden.

zorg voor oekraiense vluchtelingenVerder zijn we in overleg met de Veiligheidsregio over de mogelijkheden om een aantal woningen te bestemmen voor Oekraïners met een (complexe) zorgbehoefte en waar nodig de woningen hieraan aan te passen.

Tenslotte zijn we in overleg met de uitvoerders van de gemeentelijke taken in zorg en ondersteuning;  de wijkteams, Wmo en Jeugdhulp. Deze organisaties kunnen straks in de gemeenschappelijke gebouwen in Mrija ondersteuning bieden aan de Oekraïense ontheemden.