Woningen

Er komen verschillende soorten flexwoningen: studio’s (1p), en 2- en 3-kamerwoningen. Het gaat om woningen met een levensduur van minimaal 15 jaar die demontabel en verplaatsbaar zijn. De Meeuw is hoofdleverancier. De gemeente huurt de woningen van De Meeuw tot uiterlijk medio 2026. De woningen blijven eigendom van De Meeuw en zullen na afloop van de opvang worden hergebruikt (in de regio) door corporaties of worden teruggenomen door De Meeuw en op andere locaties worden verhuurd.

Eerste_woningen_buiten_A15nov2022De Meeuw kan vanwege personeelstekorten de eerder met de gemeente besproken planning niet realiseren. We zijn in gesprek gegaan met De Meeuw en het  Rijk (ministerie BZK) en hebben gezamenlijk een oplossing gevonden. De Meeuw neemt 150 flexwoningen af van een andere leverancier (Klein Units). Klein Units is één van de leveranciers die door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is geselecteerd in de aanbesteding voor het (versneld) realiseren van 2.000 flexwoningen.

Verder is er op hoofdlijnen overeenstemming met Waterweg Wonen voor het aankopen en exploiteren van 48 flexwoningen (1 laags met een kap) van een derde leverancier (Heijmans). Een grote meerwaarde van deze woningen is dat ze na het beëindigen van de opvang van Oekraïense ontheemden eenvoudig op andere plekken in onze stad gebruikt kunnen worden voor Vlaardingse woningzoekenden. Het uitwerken en vastleggen van de afspraken hiervan vindt op dit moment plaats. 

Tot slot, voor het inrichten van de woningen (meubels, inventaris) hebben we een aanbestedingsprocedure opgestart. Deze is in week 50 op TenderNed gepubliceerd.