Stap voor stap groeien

Vorige week zijn de eerste woningen (studio’s, 1p) op de locatie geplaatst. Om de woningen zo snel mogelijk bewoonbaar te maken, heeft de gemeente Vlaardingse ondernemers gevraagd om te helpen. Hier hebben meerdere ondernemers positief op gereageerd en we bekijken nu welke mogelijkheden voor samenwerking er zijn.

Eerste_woningen_buiten_B15nov2022De wijk gaat in de eerste helft van 2023 groeien. Met name in april, mei en juni worden elke maand ongeveer 100 woningen per maand geplaatst. Naast de (ongeveer 300) Oekraïners die nu in Vlaardingen worden opgevangen, kunnen er (ongeveer 700) Oekraïners uit andere gemeenten van de regio tijdelijk onderdak krijgen.

Stichting Inclusia coördineert de huidige opvang van Oekraïners in de gemeente Vlaardingen. Medewerkers van Inclusia zijn aanspreekpunt voor de Oekraïense vluchtelingen en bieden ook ondersteuning aan gastgezinnen. Inclusia coördineert ook de instroom in de flexwoningen in Mrija. In deze nieuwsbrief kunt u een interview lezen met Leonieke Schouwenburg van Inclusia. De woningen die voor Oekraïners in de regio beschikbaar komen, worden in afstemming met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond verdeeld.

Voordat Oekraïners naar een flexwoning verhuizen, ondertekenen zij een gebruikersovereenkomst om niet. In deze overeenkomst staan afspraken en leefregels. Oekraïners betalen voorlopig geen eigen bijdrage in de woonkosten. We volgen hierin de regelgeving van het Rijk. Het Rijk heeft aangegeven mogelijk op een later moment wel een bijdrage te gaan vragen aan Oekraïners met een inkomen. Daarom nemen wij in de gebruikersovereenkomst het voorbehoud tot het wijzigen van de afspraken op.