In gesprek met Stichting Inclusia

“Leven in een opvang vraagt veel van mensen. Gezamenlijk maken we er het beste van”

Stichting Inclusia verzorgt in opdracht van de gemeente Vlaardingen het locatiemanagement voor de
opvang van Oekraïense vluchtelingen in de stad. Casa Nova huisvest bijna 80 personen in het voormalige Unilever pand, op een boerderij aan de Broekpolderweg wonen 28 personen en daarnaast worden bijna 220 mensen opgevangen door gastgezinnen verspreid door de stad. Leonieke Schouwenburg is adviseur ontwikkeling en inclusie bij de stichting: “We onderstrepen het belang van gelijkwaardige deelname aan de samenleving voor een optimale integratie en springplank om een volwaardig bestaan op te bouwen.”

“De gemeente zag in Stichting Inclusia al een partner voor het begeleiden van 
asielzoekers op de boot die enkele maanden in Vlaardingen lag en sinds maart 2022 begeleiden we ook Oekraïense vluchtelingen op twee locaties. Ook coördineren we de instroom van Oekraïense mensen in de langdurige opvang en zijn we met de gemeente in gesprek over onze rol als coördinator/beheerder van de tijdelijke wijk die nu gebouwd wordt voor 1.000 Oekraïners. Op het moment dat de opdracht van start ging werden de opvanglocaties al bewoond en waren de eerste stappen gezet. Wij ontwikkelden een werkbaar systeem om de instroom zo goed mogelijk te begeleiden. Via een intake zijn we meteen op de hoogte van de huidige situatie van gezinnen en individuen. Met een klein team regelen we alle zaken rondom formaliteiten, zoals de inschrijving bij de gemeente, leefgeld in gang zetten, zorg regelen, openen van een bankrekening, alles om een bestaan op te bouwen in een nieuw land.” 

Margaret Poulina is één van de bekende gezichten van Stichting Inclusia en is vier dagen per week aanwezig op de locaties. “De dagen zijn heel divers en we werken niet met een agenda, maar op basis van prioriteiten die we één voor één oppakken. Ook gaat er veel tijd zitten in het beantwoorden van de telefoon, mails, aanvragen doen en afspraken maken.”

Tolk voor heldere communicatie

“Met behulp van een tolk wordt de communicatie tussen vluchtelingen en begeleiders mogelijk gemaakt. Een aantal van de Oekraïners spreekt Engels, maar de meeste mensen niet. We zorgen dat de vluchtelingen toegang hebben tot een verpleegkundige en er worden taallessen aangeboden. Ook zijn organisaties zoals Stroomopwaarts en de Rook Groep betrokken om mensen te helpen bij het vinden van werk. Dat gaat goed: veel van de Oekraïners hebben inmiddels een baan gevonden. 

Na de eerste drukte is er nu een stabiele basis en werken we aan het sociale aspect. Samen denken we na over invulling van vrije tijd, gemoedstoestand en een stukje toekomstperspectief. Zeker nu de oorlog weer oplaait en veel mensen nog familie hebben in Oekraïne, is het belangrijk om inzicht te krijgen in hoe iemand zich voelt.”

Hechte community

“We bouwen een band op met alle mensen en zij zoeken onderling contact. Jongeren (die zonder ouders naar Nederland zijn gekomen, red.) worden opgenomen in families en iedereen zet zich in voor een betere toekomst. De hechte community is het resultaat van open en eerlijk zijn en elkaar vertrouwen. De vluchtelingen kunnen zelf koken op de locaties en inmiddels is er zelfs een dansgroep opgericht. Dan wordt de kracht van mensen zichtbaar die elkaar willen helpen en motiveren. Leven in een opvang vraagt veel van mensen en gezamenlijk maken we er het beste van.”

Foto: Arend van der Salm. Van links naar rechts: Samira Dardouh (gemeente), Leonieke Schouwenburg (Inclusia), Jurjen van den Oever (beheer gebouw), Lana (bewoonster Casa Nova), Margaret Poulina en Souad Achour (beiden van Inclusia)

Foto: Arend van der Salm. Van links naar rechts: Samira Dardouh (gemeente), Leonieke Schouwenburg (Inclusia), Jurjen van den Oever (beheer gebouw), Lana (bewoonster Casa Nova), Margaret Poulina en Souad Achour (beiden van Inclusia)