Woningen

Er komen verschillende typen flexwoningen: studio’s (1p), en 2- en 3-kamerwoningen. Het gaat om woningen met een levensduur van minimaal 15 jaar die demontabel en verplaatsbaar zijn. De Meeuw is hoofdleverancier. De gemeente huurt de woningen van De Meeuw voor de duur van de opvang tot uiterlijk medio 2026. De woningen blijven eigendom van De Meeuw en zullen na afloop van de opvang worden hergebruikt (in de regio) door corporaties of worden teruggenomen door De Meeuw en op andere locaties worden verhuurd.

Woning in de fabriekDe Meeuw kan vanwege personeelstekorten de eerder met de gemeente besproken planning niet realiseren. Daarom hebben we in overleg met De Meeuw en het Rijk (ministerie BZK) gezocht naar een oplossing. Die hebben we gevonden. Onderdeel van deze oplossing is dat De Meeuw flexwoningen betrekt van een andere leverancier. 

Ook plaatsen we 48 (grondgebonden) flexwoningen van een andere leverancier. Een grote meerwaarde van deze extra woningen (1 laag) is dat ze na het beëindigen van de opvang van Oekraïense ontheemden eenvoudig op andere plekken in onze stad gebruikt kunnen worden voor Vlaardingse woningzoekenden. Immers ook voor onze eigen inwoners is de woningnood hoog.