Stap voor stap groeien

In december worden de eerste 60 studio’s (1 persoon) geplaatst. Eerder gaven wij aan te verwachten dat de eerste Oekraïense mensen rond de feestdagen de sleutel van hun tijdelijke woning overhandigd zouden krijgen. Door de hierboven genoemde problemen gaat dat niet lukken. Nadat de woningen op de locatie geplaatst zijn, moeten deze nog afgewerkt en ingericht worden. Met hulp van Vlaardingse ondernemers gaan we alles op alles zetten om dit zo snel mogelijk te doen. We zijn hierover al in gesprek met ondernemers die ook aangegeven hebben hierin mee te willen denken.

District U - buitenNa deze vertraging ‘aan de voorkant’ gaat de stapsgewijze opbouw van de wijk verder. Met name in april, mei en juni worden elke maand ongeveer 100 woningen per maand geplaatst. De basisschool, de gymzaal en de twee multifunctionele gebouwen worden op basis van de huidige inzichten eind eerste kwartaal/begin tweede kwartaal 2023 geplaatst.

Inclusia is de organisatie die de huidige opvang van Oekraïners in de gemeente Vlaardingen coördineert. Zij zijn dagelijks aanspreekpunt voor de bewoners van Casa Nova en de Broekpolderweg en ondersteunen ook Vlaardingse gastgezinnen en hun gasten. Inclusia coördineert ook de instroom in de langdurige opvang. 

Als eerste komen daarvoor in aanmerking de mensen die nu in de gemeentelijke (nood)opvanglocaties in Vlaardingen wonen en de Oekraïners die nu bij een gastgezin in Vlaardingen verblijven. Verder geven we voorrang aan Oekraïners met een beroep waar behoefte aan is in de wijk omdat we streven naar een wijk die maximaal zelfredzaam is. Ook geven we voorrang aan een aantal Oekraïners in de gemeente Schiedam. Met Schiedam hebben we afspraken gemaakt: zij vangen nu een aantal Oekraïense ontheemden op waar wij in onze twee (nood)opvanglocaties in Vlaardingen geen ruimte voor hebben. De overige woningen zijn beschikbaar voor Oekraïners in de regio en worden in afstemming met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond verdeeld.

Inmiddels hebben alle mensen uit Casa Nova en De Broekpolderweg (102 in totaal) zich aangemeld en kunnen ook Oekraïense ontheemden die bij een Vlaardings gastgezin wonen dit nu doen.