Onderwijs

Er komt een basisschool op de locatie. De oudere leerlingen gaan voortgezet onderwijs volgen in Rotterdam. We werken nauw samen met de schoolbesturen om alle Oekraïense kinderen van 4-18 jaar die recht hebben op onderwijs een onderwijsplek te geven.

Een kind in een klaslokaalDe oplevering van het schoolgebouw (basisschool) wordt later dan wij in eerste instantie voorzagen. We werken nu samen met de schoolbesturen uit wat de meest wenselijke manier is om hiermee om te gaan voor zowel de Oekraïense leerlingen als de leerkrachten en de scholen.

De interim directeur onderwijs heeft volop sollicitatiegesprekken gevoerd en inmiddels is de basis van het onderwijsteam gelegd. Het vinden van Nederlandse leerkrachten vormt nog wel een uitdaging. Vanwege de latere oplevering van het schoolgebouw gaan we in overleg met de schoolbesturen om te bekijken op welke manier we geschikte kandidaten tot de tijd van opening van de school betrokken kunnen houden.