Maatschappelijke impact

We werken met een team van collega’s en partners aan zowel de fysieke als de sociaal-maatschappelijke aspecten van de Langdurige Opvang Oekraïners. Met hulp van een extern bureau gaan we de maatschappelijke impact van de opvang in kaart brengen. Doel hiervan is zo breed mogelijk de gevolgen van de bouw van de tijdelijke wijk in kaart te brengen voor de (directe) omgeving en ook voor Vlaardingen als geheel. Op die manier willen we kansen en ook risico’s in beeld krijgen.

projectteam_10nov2022De tijdelijke opvang van oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne is immers nieuw voor Vlaardingen, maar ook voor andere gemeenten en het Rijk. De inzichten die deze analyse oplevert kunnen we gebruiken om mogelijke acties en ook maatregelen te nemen.