Locatie

De plek waar we de wijk gaan bouwen ligt aan de rand van de gemeente naast een bedrijventerrein (Vergulde Hand West) en ten zuiden van een woonwijk (Westwijk), gescheiden door een metrolijn. Openbaar vervoer, een supermarkt en andere voorzieningen zijn op wandel- en fietsafstand. Het is de enige plek in de gemeente waar (binnen een paar jaar) nog geen plannen in uitvoering worden gebracht en tijdelijke woningbouw mogelijk is. De locatie wordt tot uiterlijk medio 2026 gebruikt voor de opvang van Oekraïners.

Locatie_beeld16novEr staat een camera op de locatie die 24/7 opnamen maakt. Ook wordt er elk half uur een foto gemaakt. Via https://projecten.bouwvoortgang.nl/projecten/combinatie-loo kunt u af en toe een kijkje nemen en zo de vorderingen volgen. Handig om een snelkoppeling te maken op uw bureaublad bijvoorbeeld. 

In onze vorige nieuwsbrief hebben we u al geïnformeerd dat het nodig is om te funderen omdat de grond op de locatie drassig is. We hebben veel creativiteit moeten aanwenden om heipalen en andere vormen van fundering op korte termijn beschikbaar te krijgen. De middelen en materialen inclusief de personele inzet voor het bouwen van woningen zijn overal schaars. Deze week vinden heiwerkzaamheden plaats. Omwonenden zijn hier met een bewonersbrief geïnformeerd. 

De combinatie Heijmans/Dura Vermeer (LOO) is aan de slag met voorbereidende werkzaamheden. Zo worden geleidelijk de contouren zichtbaar van de tijdelijke wijk, de wegen, de toegang, etc. 

De reguliere ruimtelijke ordeningswetgeving is van toepassing en we kiezen er als gemeente ook voor om die te volgen. Dit betekent dat de reguliere procedure voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen moet worden gevolgd, waarbij op grond van goede ruimtelijke ordening (tijdelijk) wordt afgeweken van de bestemming bedrijventerrein. We zijn constructief in gesprek met alle bij de locatie betrokken stakeholders. Op korte termijn worden de verschillende omgevingsvergunningen (inclusief het afwijken van de bestemming) aangevraagd.