De wijk

De afbeelding laat het meest recente ontwerp van de wijk zien. In het hart van de wijk staat een basisschool met een gymzaal en twee gemeenschappelijke gebouwen. Daarom heen staan woonblokken met speelruimtes voor kinderen, wegen, fiets- en wandelpaden en groen. Aan de buitenzijde van de wijk komen parkeerplekken waardoor de wijk autoluw is.

Stedenbouwkundige schets van de wijkDe hoogtes van de verschillende woonblokken zijn in de schets in bijlage aangegeven. De verdeling over 2- en 3-laags woonblokken wordt nader uitgewerkt. In totaal gaat het om circa 339 appartementen en 48 grondgebonden woningen.