Mrija: een plek waar Oekraïners wonen, werken en naar school gaan

De ambitie zoals die in onze businesscase verwoord staat is “het bouwen van woningen en voorzieningen voor Oekraïners met een zo prettig mogelijke woon- en leefomgeving.” Dit betekent dat het om meer gaat dan het plaatsen van woningen en het bieden van onderdak voor langere tijd.

Locatie_meiCIn Mrija kunnen Oekraïense vluchtelingen straks wonen, leven, werken en naar school gaan. Er is voldoende ruimte voor ontmoeten en voor ondersteuning en zorg. Er zijn meerdere woningtypes (1 persoons, 2- en 3 kamers) en er is ruimte voor sport en ontspanning. Mrija is zoveel mogelijk een ‘gewone bijzondere wijk’. De wijk is openbaar gebied. Wel is er locatiemanagement aanwezig (net zoals op de huidige noodopvanglocaties) en gelden er huisregels, zodat het veilig en prettig wonen is in Mrija. Ook starten we de eerste drie maanden met 24/7 beveiliging. Na deze periode bekijken we of het nodig is om dit voort te zetten.  

Onder de Oekraïense ontheemden zijn veel vrouwen en kinderen. Bij het aanbod van woningen, de indeling en vorm van de wijk is hier rekening mee gehouden. Mrija wordt een kindvriendelijke wijk: de woningen zijn van goede kwaliteit, er komt een basisschool met gymzaal in het hart van de wijk, er zijn veel speelplekken en de wijk wordt autoluw met wandel- en fietspaden.