Eerste Oekraïense vluchtelingen binnenkort welkom in Mrija

Locatie_meiB banner

Beste lezer, 

De gemeente Vlaardingen werkt sinds het voorjaar van 2022 intensief met allerlei partners samen om de tijdelijke wijk Mrija te realiseren waar 1.000 Oekraïense ontheemden uit Vlaardingen en andere gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond tot uiterlijk medio 2026 onderdak kunnen krijgen. 

Een belangrijke en tegelijkertijd complexe opgave waarmee wij als gemeente een bijdrage leveren aan deze oorlogscrisis. Dat kunnen we alleen omdat het Rijk de kosten vergoedt én dankzij de constructieve samenwerking met vele organisaties, van bouwers tot scholen en van maatschappelijke organisaties tot Vlaardingse ondernemers. Deze samenwerking vraagt flexibiliteit en creativiteit van ons allemaal.   

We werken met een enthousiast projectteam aan zowel de fysieke als de sociaal-maatschappelijke aspecten van de opvang van Oekraïense vluchtelingen in flexwoningen in Vlaardingen. De opvang in deze vorm, omvang en snelheid is nieuw voor Vlaardingen, voor andere gemeenten én voor het Rijk. We delen onze ervaringen met dit bijzondere project dan ook graag alle belangstellenden. 

In deze nieuwsbrief geven we u een beeld van de ontwikkelingen stappen die we zetten in dit bijzondere project. Ook kunt u twee interviews lezen met een Vlaardings gastgezin dat twee Oekraïense vluchtelingen in hun huis onderdak biedt en met twee Oekraïense broers die in één van de twee noodopvanglocaties in Vlaardingen wonen.   

We wensen u veel leesplezier.  

Ivana Somers-Gardenier, wethouder Opvang ontheemde Oekraïners 
Bert Wijbenga-van Nieuwenhuizen, burgemeester gemeente Vlaardingen