Windas terug in het landschap

Sinds afgelopen weekend kunt u aan de Trekkade bij de Zonnehoeve een overtoom of windas bewonderen. Deze constructie maakte het in vroeger tijden voor boeren mogelijk om met schuitjes vanuit de lager gelegen polder het hoger gelegen boezemwater te bereiken.

Windas lianne

De stichting ‘Midden-Delfland is Mensenwerk’ heeft het initiatief genomen voor deze replica, die door Restauratiewerkplaats Schiedam is ontworpen en gebouwd. Kanovereniging Natsec zal zich als heuse Windasmeester ontfermen over het beheer en verzorgen van demonstraties. Als locatie werd gekozen voor de Zonnehoeve (tevens Melkmuseum) langs de trekvaart in Vlaardingen. Een mooi plekje omdat hier het Melkmuseum gevestigd is. Bovendien zou hier ook in het verleden een windas gestaan hebben. Wethouder Lianne van Kalken mocht de windas officieel in gebruik nemen door een gerestaureerd melkschuitje van Vereniging Natuurmonumenten naar de overkant te helpen.