Wijkteams Vlaardingen vanaf 2 juni weer terug naar werken ‘op normale wijze’

Vanaf 2 juni kunnen de wijkteams weer inwoners ontvangen op de inloopspreekuren in de wijken. Dit vindt plaats op een veilige en verantwoorde manier, rekening houdend met de 1,5 meter afstand en de voorschriften van het RIVM. Ook cliëntgesprekken of afspraken met samenwerkings-/ketenpartners kunnen - indien gewenst – op kantoor worden gehouden.

Afbeelding van een medewerker van de wijkteams in gesprek met een inwoner

Gezinsspecialisten via school bereikbaar

Vanaf 11 mei zijn de scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en
gastouderopvang weer geopend. De gezinsspecialisten zijn vanaf dat moment weer via school bereikbaar. Zo nodig kunnen er gesprekken op het kantoor van Minters plaatsvinden.

Tot 2 juni aangepaste dienstverlening

Op dit moment werken de medewerkers van de wijkteams vanwege de coronamaatregelen op een aangepaste manier. Fysiek contact is zoveel mogelijk beperkt. Huisbezoeken en bezoeken van inwoners op het hoofdkantoor vinden alleen plaats als dat echt nodig is. De dienstverlening vindt op dit moment daarom veelal digitaal en telefonisch plaats

Tot 2 juni kunt u de medewerkers telefonisch bereiken via telefoonnummer (010) 473 1033 of per e-mail. Als u buiten kantoortijden belt, hoort u welk nummer u kunt bellen als er sprake is van een crisissituatie.