Wie mag collecteren in Vlaardingen?

Collecteren (het inzamelen van geld aan de deur of op straat) is alleen toegestaan als men hiervoor een vergunning van de gemeente heeft. De komende periode mogen de volgende organisaties collecteren in Vlaardingen:

  • Tot en met 25 maart: ReumaNederland
  • 26 maart tot en met 1 april: ZOA
  • 2 tot en met 8 april: Fonds Gehandicaptensport
  • 9 tot en met 15 april: Hartstichting
  • 16 tot en met 22 april: Nationaal Fonds Kinderhulp

Blijf alert

Staat er een collectant aan uw deur? Vraag altijd  naar een kopie van de vergunning en zijn of haar identiteitskaart. Die moeten collectanten bij zich hebben. Vertrouwt u het niet? Bel dan de politie via  (0900) 8844.