Wie mag collecteren in Vlaardingen?

Inzamelen van geld aan de deur of op straat (collecteren) is alleen toegestaan als men hiervoor een vergunning van de gemeente heeft.

De komende periode mogen de volgende organisatie collecteren in Vlaardingen:

  • Tot en met  25 september: Nierstichting
  • 26 september tot enmet 2 oktober: HandicapNL
  • 3 tot en met 9 oktober: Dierenbescherming

Blijf alert

Staat er een collectant aan uw deur? Vraag altijd  naar een kopie van de vergunning en zijn of haar identiteitskaart. Die moeten collectanten bij zich hebben. Vertrouwt u het niet? Bel dan de politie via  (0900) 8844.