Wie mag collecteren in Vlaardingen?

Collecteren (het inzamelen van geld aan de deur of op straat) is alleen toegestaan als men hiervoor een vergunning van de gemeente heeft. De komende periode mogen de volgende organisaties collecteren in Vlaardingen:

  • Tot en met 3 december: Leger des Heils Fondsenwerving
  • 4 tot en met 31 december: collectevrije periode

Collecteren (het inzamelen van geld aan de deur of op straat) is alleen toegestaan als men hiervoor een vergunning van de gemeente heeft. Staat er een collectant aan uw deur? Vraag altijd  naar een kopie van de vergunning en zijn of haar identiteitskaart. Die moeten collectanten bij zich hebben. Vertrouwt u het niet? Bel dan de politie via  (0900) 8844.

Erkende Goede Doelen langs de deur: Klopt het wel?

Erkende Goede Doelen werven ook vaste donateurs die structureel willen geven. Zij maken daarvoor gebruik van mensen die met tablets langs de deur gaan om donateurs te werven. Voor Erkende Goede Doelen zijn structurele donateurs heel belangrijk, omdat organisaties hierdoor lange termijnplannen kunnen maken. Erkende Goede Doelen voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Ziet u het 'Erkend Goed Doel'-logo, dan kunt u gerust geven. Twijfelt u of de persoon betrouwbaar is? U kunt altijd even kijken op www.geefgerust.nl. Hier vindt u ook het collecterooster. Of bel de Hotline van het CBF (020) 215 7377). Deze is beschikbaar van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 21.00 uur.