Wie mag collecteren in Vlaardingen?

Voor het inzamelen van geld aan de deur of op straat (collecteren) heeft u een vergunning van de gemeente nodig.

Tot en met 1 maart 2020 geldt een collectevrije periode in Vlaardingen en mag er niet gecollecteerd worden. Vanaf 2 tot en met 7 maart mag Jantje Beton collecteren.

Belt een collectant bij u aan? Deze persoon moet zich altijd kunnen legitimeren met een legitimatiekaart waarop een stempel van het fonds of de instelling staat. Op de collectebus moet duidelijk staan van welk doel de collectant is.

Komt er iemand collecteren en vertrouwt u het niet? Bel dan de politie via (0900) 8844.