Wethouder Koen Kegel steekt de handen uit de mouwen voor frisse scholen in Vlaardingen

In Vlaardingen heeft het gemeentebestuur de verantwoordelijkheid genomen om het binnenklimaat in de scholen actief te verbeteren. Wethouder Koen Kegel, die onderwijshuisvesting in zijn portefeuille heeft, schroomt niet om hierbij ook zelf aan de slag te gaan.

Koen steekt de handen uit de mouwen

Het  verbeteren van het binnenklimaat om frisse scholen te realiseren is één van de projecten die in het Integraal Huisvestingsplan (IHP) is opgenomen dat in 2020 is vastgesteld. De aanbesteding van de binnenmilieumaatregelen is gewonnen door A. De Jong Installatietechniek. In december 2021 zijn zij begonnen met het uitvoeren van de maatregelen op 15 scholen van het primair onderwijs en vier scholen voor het voortgezet onderwijs. Voor deze scholen is in het IHP geen nieuwbouw/uitbreiding of renovatie opgenomen. Op deze scholen worden units geplaatst om de luchtcirculatie te verbeteren, waardoor de ramen niet meer open hoeven te worden gezet om frisse lucht binnen te laten, kinderen zich beter kunnen concentreren en er ook een betere werkomgeving ontstaat. De toiletafzuiging wordt verbeterd, de tegelvloeren in de toiletten worden vervangen voor gietvloeren en de verlichting wordt aangepast naar ledverlichting. 

Wethouder Koen Kegel die op basisschool Het Ambacht meehelpt bij de uitvoering van de maatregelen: “Om goed te kunnen leren is het van belang dat de kinderen les krijgen in lokalen met frisse lucht en een goede temperatuur. Als stad zijn we trots dat we in de regio vooroplopen in het verbeteren van het binnenklimaat van onze scholen. Het is mooi om die verbeteringen hier op Het Ambacht met eigen ogen te kunnen zien.”

Om de planning van de uitvoering te halen, worden de maatregelen uitgevoerd onder schooltijd en in goed overleg met de schooldirecteuren en de schoolbesturen. Per week worden twee lokalen aangepakt en per week wordt intern in de school verhuisd met klassen, zodat de werkzaamheden tijdens schooltijden uitgevoerd kunnen worden. De uitvoering van de werkzaamheden tijdens de schooltijden vraagt veel van de leerkrachten, ouders en leerlingen. Dankzij de flexibele opstelling en medewerking van de leerkrachten verloopt de uitvoering van de eerste scholen succesvol. Met een goede samenwerking, communicatie en het onderling afstemmen van de werkzaamheden is de planning dat dit project half 2023 succesvol wordt opgeleverd.