Westwijk treedt toe tot het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid

Op maandag 4 juli is het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid gelanceerd in bijzijn van ministers Hugo de Jonge en Dennis Wiersma, burgemeesters, bewoners en professionals. Daarmee laat het Kabinet zien weer flink te willen investeren in kwetsbare wijken: met extra geld en waar nodig door regels aan te passen of te verbeteren. De Vlaardingse Westwijk is een van de vier nieuwe gebieden die toetreedt en onder de vlag van dit programma kan rekenen op extra geld en aandacht van de Rijksoverheid.

“Dat we nu aansluiten bij dit programma is echt een fantastische stap in de goede richting voor de Westwijk. Vlaardingen moet, net als Delft, Dordrecht en Roosendaal, wel nog een beentje bijtrekken ten opzichte van gemeenten die al meer dan twee jaar aan de slag zijn in hun wijken. Maar we hebben er zin in”, benadrukt wethouder Jacky Silos, die het stadsprogramma Nieuwe Westwijk in portefeuille heeft. “We werken al volop samen met partijen als het basisonderwijs, zorg- en welzijnsorganisaties, politie en woningbouwcorporaties. We willen ons programma voor de Westwijk nog dit kalenderjaar lanceren.”

Plannen voor de Westwijk

De contouren van dat programma staan al. Hamit Karakus, die als programmadirecteur de kar trekt, schetst alvast de hoofdlijnen. “Onze inzet is erop gericht dat alle Westwijkers mee kunnen profiteren van de groeiende welvaart in Nederland. Dit betekent dat alle kinderen gelijke kansen moeten krijgen in het onderwijs en zij veilig moeten kunnen opgroeien in hun wijk. Maar ook dat hun ouders goed en betaalbaar kunnen wonen en ze in geval van werkeloosheid weer aan het werk kunnen. Het dagprogramma voor kinderen is bijvoorbeeld gericht op talentontwikkeling en het programma voor ouders vooral op de instroom naar werk of het volgen van een opleiding.”

In gesprek met bewoners

“Met de betrokken partners besteden de komende jaren ook veel energie in het fijn en veilig kunnen wonen in de Westwijk”, vervolgt hij. “Onze aanpak moet de openbare ruimte zichtbaar verbeteren en tegelijkertijd de minder zichtbare veiligheidsproblemen aanpakken. Natuurlijk krijgen ook de Westwijkers zelf een stem in de acties die we gezamenlijk organiseren. We haken zoveel mogelijk aan bij initiatieven van actieve bewoners en gaan graag met hen in gesprek over wat de Westwijk nodig heeft om een prettige, gezonde en goed bereikbare woonomgeving te creëren met een eigen zogeheten ‘couleur locale’.”

Vier doelen

Het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid moet, ook voor de Westwijk, vier doelen bereiken:

  • Een integrale aanpak met regie en een solide juridische basis
  • Verbetering van slechte woningen en meer gemengde wijken
  • Meer bewoners kunnen meedoen in de samenleving
  • Preventie van jeugdcriminaliteit en betere weerbaarheid