Werken aan warmte

Minder aardgas gebruiken en toch een lekker warm huis? Restwarmte is een van de mogelijke andere warmtebronnen. Van Rotterdam naar Den Haag wordt een restwarmteleiding aangelegd en die komt ook door Vlaardingen. Op dit moment worden er voor vooronderzoek in Vlaardingen diverse boringen gedaan.

WarmtelinqHet gedeelte van het tracé van WarmtelinQ van Vlaardingen naar Den Haag is inmiddels in volle voorbereiding. Voor het andere gedeelte (vanaf de Rotterdamse Haven richting Vlaardingen), is WarmtelinQ nu druk bezig met vooronderzoek om te kunnen bepalen of het voorlopige tracé dat zij in gedachten hebben, goed haalbaar is.

Dat gedeelte volgt, volgens het voorlopige tracé, vanaf het Scheur de Marathonweg, waarna het tracé de A20 kruist om vervolgens in oostelijke richting de A20 te volgen tot aan de Lepelaarsingel. De komende weken laat WarmtelinQ boringen doen om een beter beeld te krijgen van het tracé. Deze onderzoekswerkzaamheden duren nog tot eind juli. Er hoeven geen wegen afgesloten te worden en er zal nauwelijks sprake zijn van overlast. 

Meer weten over de restwarmteleiding? Kijk op www.warmtelinq.nl. Daar kunt u, op de contactpagina, ook terecht met vragen voor de omgevingscoördinator van WarmtelinQ voor Vlaardingen: Jonna Luijten.