Werken aan een schone groene Broekpolder

Komt u aan de Broekpolder, dan komt u aan de Vlaardingers! Niet gek dus, dat er online flink wat discussie ontstond nadat bekend werd dat het college de raad voorstelt om een bedrag in de begroting op te nemen om bij te dragen aan de sanering van het gebied. Maar wist u, dat de aanleg van het Klauterwoud en de Ruigte enige jaren geleden al de eerste saneringsprojecten waren? Het doel is en blijft om het gebied schoner en groener te maken.

In de Broekpolder gaan sanering en projecten ter verbetering van natuur en recreatie steeds hand in hand. Bij de aanleg van bijvoorbeeld het MTB-parcours is direct ook de grond afgedekt met een leeflaag. Elders zijn terpen aangelegd om te onderzoeken wat het effect van een leeflaag is op zaken als de grondwaterstand. Deze terpen zijn vervolgens in gebruik bij Masamuda die hier historische bouwwerken op geplaatst heeft. Zo wordt het gebied tegelijkertijd schoner en mooier.

Geen emmertje sop

Veel mensen denken bij grondsaneringen aan afgraven. Dit gebeurt echter zelden. Het saneren van vervuilde grond is heel andere koek dan het opruimen van de woonkamer na een feestje. Daar waar we in huis schoonmaken door vuil op te zuigen of weg te vegen, wordt er bij bodembeheer vaak voor gekozen om vervuilde grond af te dekken. Dat kan bijvoorbeeld met een leeflaag of door een gebied natter te maken. In de Broekpolder zijn onder andere het Klauterwoud en de Ruigte op deze manier aangepakt. Ook de terpen waarop de historische bouwwerken van Masamuda geplaatst zijn, zijn hier een voorbeeld van en de aanleg van het MTB-parcours en paden in het hondenlosloopgebied.

Pegels voor groen

Kunnen we de grond in de Broekpolder niet gewoon met rust laten? Nee. Er zijn verschillende meningen over de ecologische gevolgen van de vervuiling, maar grondeigenaren zijn verplicht zijn om vervuilde grond te saneren. En dat kost veel geld. De Provincie stelt nu een flinke bijdrage beschikbaar (70 procent van de kosten) om een deel van de Broekpolder (70 hectare van het in totaal ongeveer 400 hectare grote gebied) binnen enkele jaren aan te pakken. De voorwaarde is wel dat het Hoogheemraadschap, Staatsbosbeheer en de gemeente ook zelf een bijdrage leveren. Als de Broekpolder geen gebruik maakt van de bijdrage van de Provincie, dan blijft de gemeente (als eigenaar van een deel van het gebied) verplicht om de grond te saneren, en moet Vlaardingen dit dan dus zelf bekostigen.

Kans 

De betrokken partijen, waarvan de Federatie Broekpolder een belangrijke is, zien de bijdrage van de Provincie als kans om het groengebied verder te ontwikkelen: “De reden van saneren is dat we streven naar een schone Broekpolder. Dat is belangrijk en moet ook echt gebeuren. We zijn blij dat we nu echt richting besluitvorming toe gaan om hier mee te starten”, aldus Harm Borger, voorzitter van de Federatie Broekpolder in een blog dat hij maakte naar aanleiding van de discussie. U kunt deze blog nalezen op de Facebookpagina van de Broekpolder.