Werken aan een klimaatbestendige stad

Wie oplet, ziet dat we in bijna elke editie van Gemeentenieuws wel een bericht plaatsen over vergroenen van tuinen of daken. Vorige week deden we dat in het kader van de Nationale Klimaatweek. Groene tuinen zijn natuurlijk goed en mooi, maar waarom is het zo belangrijk èn… wat doet de gemeente zelf eigenlijk om er voor te zorgen dat onze stad tegen een klimaatstootje kan?

tuinHet klimaat verandert continu en extreem weer heeft altijd al bestaan. Het verschil tussen toen en nu is, dat de extremen elkaar steeds sneller opvolgen; die zware regenbui die vroeger eens in de tien jaar viel, valt nu ieder jaar. En met die verandering neemt de kans op overlast toe. Tijd dus voor maatregelen. Bewoners kunnen een bijdrage leveren door bijvoorbeeld te kiezen voor een groene tuin of een groen dak. Maar ook de gemeente houdt bij allerlei ontwikkelingen rekening met het veranderende klimaat. Hieronder twee voorbeelden.

The floor is lava!

Kent u het spelletje ‘The floor is lava’? Op het Mendelssohnplein is dat echt zo. Onder het plein zijn lavastenen aangelegd die water kunnen bergen. Het regenwater dat op de daken en de straat valt, stroomt via de straatkolken naar de ondergrondse waterberging. Daar wordt het opgevangen, vastgehouden en zakt het langzaam de bodem in. Als meer regen valt dan in de waterberging past, dan stroomt het over naar de vijver in het Mendelssohnplein. Een mooie uitkomst, want door deze extra doorspoeling wordt de waterkwaliteit in de vijver verbeterd. 

Het dak gaat eraf

Een ander voorbeeld is de Indische Buurt. Hier vervangen we de komende jaren de riolering. Het huidige riool voert schoon (regenwater) en vuil water samen af. Het nieuwe riool wordt een gescheiden riool met twee buizen: één voor schoon en één voor vuil water. Hierdoor kunnen we regenwater dat op straat valt afvoeren naar de singels. 
Met de bewoners van de Indische Buurt onderzoeken we of ook de hemelwaterafvoeren van de daken aangesloten kunnen worden op de rioolbuis voor schoon water. Zo wordt het schone water niet meer onnodig gezuiverd. En de kans op wateroverlast neemt af, omdat meer ruimte in het rioolstelsel ontstaat! Daardoor zijn niet alleen de bewoners van de Indische Buurt gebaat bij een gescheiden rioolstelsel, maar ook de bewoners van het centrumgebied. 

Climatescan

In Vlaardingen hebben we nog meer maatregelen genomen. De gemeente werkt aan een overzicht van deze projecten. Op www.climatescan.nl kunt u er al een paar zien. Let op: het overzicht is nog niet compleet. Werk in uitvoering!