Water in de stad: meer ruimte maken voor water en groen

Vlaardingen is niet alleen een stad áán het water. Water speelt in heel de stad een grote, maar niet altijd zichtbare rol. Regenwater, rioolwater, grondwater…De komende tijd nemen we u mee in de soms mooie, soms lastige, maar altijd boeiende wereld van het water in onze stad. Deze keer duiken we met u zo vanaf uw dak uw tuin in, het regenwater achterna.

De klimaatverandering zorgt er voor dat de uitersten in het weer steeds groter worden. Belangrijk dus om er voor te zorgen dat onze stad daar beter tegen bestand wordt. En dat kunt u ook doen in of op uw woning en in uw tuin.

De vorige editie schreven we over grondwater: water dat als regenwater naar beneden komt en de grond in zakt. Doordat onze stad druk bebouwd is, kan regenwater niet overal de grond in zakken. Het water gaat dan over bestrating door de straatkolken of over daken, door goten, door de regenpijp het riool in. Dat schone regenwater gaat samen met ons vieze afvalwater naar de waterzuivering. Alleen bij extreem hevige regenbuien valt er soms meer water dan ons rioolsysteem aan kan. Er komt dan een zo gigantische hoeveelheid water in het riool, dat het riool vol loopt. En er wateroverlast ontstaat. In uitzonderlijke gevallen kan er zelfs water door drukverschillen uit het riool gedrukt worden. Op lage plekken kan rioolwater door drukverschillen het riool uit worden gedrukt. In sommige gevallen zelfs door het toilet of de gootsteen woningen in.

Zelf aan de slag

De gemeente houdt in de stad steeds meer rekening met de toename van hevige regenbuien. Zo leggen we in de stad waterpleinen en wadi’s aan en kiezen we waar mogelijk voor gescheiden rioolstelsel waarin het regenwater apart van het rioolwater afgevoerd wordt. Maar ook bewoners en bedrijven kunnen het nodige doen! Want een groot deel van de stad bestaat uit woningen, tuinen en bedrijfspanden. Een groen dak, een groene tuin, plek voor waterberging in de tuin of op het dak, een parkeerplek die niet dicht bestraat is maar water doorlaat, het zijn maar een paar van de vele mogelijkheden om een bijdrage te leveren. 

Subsidie

Bewonersverenigingen, VvE's en ondernemersverenigingen kunnen subsidie aanvragen bij de gemeente als zij maatregelen nemen voor waterberging en vergroening en zo bijdragen aan een stad die tegen een klimaatstootje kan. Deze subsidie is bedoeld voor maatregelen aan bestaande situaties, dus niet voor bijvoorbeeld nieuwbouw of een nieuwe aanbouw. Ook voor scholen is er subsidie beschikbaar als zij kiezen voor een groenblauwe inrichting van hun schoolplein.

Tips en informatie

Op www.woonwijzerwinkel.nl vindt u allerlei tips en informatie voor het verduurzamen van uw woning waaronder tips voor het aanpassen van woningen en tuinen aan het veranderende klimaat. Ook leest u hier over verschillende subsidiemogelijkheden van andere organisaties. Meer weten over de subsidiemogelijkheid van de gemeente Vlaardingen? Neem dan een kijkje op de pagina met informatie over duurzaamheid voor meer informatie of het doen van een aanvraag