Water in de stad: meer ruimte maken voor water en groen

Vlaardingen is niet alleen een stad áán het water. Water speelt in heel de stad een grote, maar niet altijd zichtbare rol. Regenwater, rioolwater, grondwater… De komende tijd nemen we u mee in de soms mooie, soms lastige, maar altijd boeiende wereld van het water in onze stad. Deze keer duiken we met u zo vanaf uw dak uw tuin in, het regenwater achterna.

Waterplein BroekwegWie ooit bij hevige stortbuien het water in huis heeft gekregen, kijkt nooit meer hetzelfde naar het weerbericht. Ook hitte, droogte zorgen voor ongemakken in onze stad, al zijn die problemen vaak minder opvallend. De klimaatverandering zorgt er voor dat de uitersten in het weer steeds groter worden. Belangrijk dus om er voor te zorgen dat onze stad daar beter tegen bestand wordt. En dat kunt u ook doen in of op uw woning en in uw tuin.

Regen

Een vorige editie schreven we over grondwater: water dat als regenwater naar beneden komt en de grond in zakt. Doordat onze stad druk bebouwd is, kan regenwater niet overal de grond in zakken. Het water gaat dan over bestrating door de straatkolken of over daken, door goten, door de regenpijp het riool in. Dat schone regenwater gaat samen met ons vieze afvalwater naar de waterzuivering. Bij extreem hevige regenbuien lukt dat soms niet. Er komt dan zo een gigantische hoeveelheid water in het riool, dat het riool vol loopt. Het water kan niet snel genoeg weg en blijft op straat liggen. En, in uitzonderlijke gevallen is het nog erger: dan wordt vuil rioolwater door het schone regenwater het riool uitgeduwd. In sommige gevallen zelfs door het toilet of de gootsteen woningen in.

Zelf aan de slag

De gemeente houdt in de stad steeds meer rekening met de toename van hevige regenbuien. Maar ook bewoners en bedrijven kunnen het nodige doen! Want een groot deel van de stad bestaat uit woningen, tuinen en bedrijfspanden. Een groen dak, een groene tuin, plek voor waterberging in de tuin of op het dak, een parkeerplek die niet dicht bestraat is, maar water doorlaat, het zijn maar een paar van de vele mogelijkheden om een bijdrage te leveren. 

Subsidie

Bewonersverenigingen, VvE's en ondernemersverenigingen kunnen subsidie aanvragen bij de gemeente als zij maatregelen nemen voor waterberging en vergroening en zo bijdragen aan een stad die tegen een klimaatstootje kan. Ook voor scholen is er subsidie beschikbaar, als zij kiezen voor een groen-blauwe inrichting van hun schoolplein.

Op www.woonwijzerwinkel.nl vindt u allerlei tips en informatie voor het verduurzamen van uw woning waaronder tips voor het aanpassen van woningen en tuinen aan het veranderende klimaat. Ook leest u hier over verschillende subsidiemogelijkheden van andere organisaties. Meer weten over de subsidiemogelijkheid van de gemeente Vlaardingen? Neem dan een kijkje op de pagina over duurzaamheid voor meer informatie of het doen van een aanvraag.