Water in de stad: een nieuw riool voor de Indische Buurt

Vlaardingen is niet alleen een stad áán het water. Water speelt in heel de stad een grote, maar niet altijd zichtbare rol. Regenwater, rioolwater, grondwater… De komende tijd nemen we u mee in de soms mooie, soms lastige, maar altijd boeiende wereld van het water in onze stad. Deze keer nemen we u mee naar de Indische Buurt, waar we de komende jaren fors in de riolering investeren. Waarom eigenlijk en wat staat er te gebeuren?

De Indische Buurt is een wijk met veel groen en water. De wijk en dus ook de riolering zijn inmiddels ruim 70 jaar oud. En in zo’n lange periode krijgt een rioolbuis veel te verduren.

Oude riolering

Via de huidige riolering in de Indische Buurt wordt ‘vuil’ afvalwater (onder andere water van het toilet, de douche en de vaatwasser) samen met ‘schoon’ regenwater (onder andere water van het dak en de straat) gemengd afgevoerd naar het rioolgemaal aan de Groeneweg. 

Een rioolbuis wordt onder afschot (schuin) aangelegd om ervoor te zorgen dat het water kan afstromen. Door bodemdaling zakt de riolering en dat gaat op de ene plek harder dan op de andere. Het afschot kan hierdoor naar verloop van tijd veranderen, waardoor het water moeilijker kan afstromen en vuil gaat ophopen. De kans op verstoppingen neemt daardoor toe. 

Ook door andere invloeden van buitenaf kan de kwaliteit van de riolering afnemen. Boomwortels kunnen via openingen de riolering binnendringen, met als gevolg dat de buis dichtgroeit. De riolering ligt vaak onder de weg. Door veel en zwaar verkeer kan de buis gaan vervormen. De kwaliteit van de riolering kan ook van binnen worden aangetast. Uitwerpselen en chemische stoffen kunnen het beton aantasten waardoor de dikte van de buis afneemt en deze aan sterkte verliest.  

Na een grondige inspectie van de riolering in de Indische Buurt is geconcludeerd dat de rioleringsbuizen hun beste tijd hebben gehad. Tijd voor actie dus!

Nieuw leven voor regenwater 

De komende jaren wordt de riolering in de Indische Buurt vervangen. En dat biedt kans om het rioleringsstelsel te verbeteren en de afvoer van water te verduurzamen. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang! Het gemengde rioolstelsel maakt straks plaats voor een gescheiden rioolstelsel: een stelsel waarin het schone regenwater dat op de daken valt, niet afgevoerd wordt naar de waterzuivering, maar bijvoorbeeld naar een van de singels in de Indische Buurt. 

Het afvoeren van regenwater naar de singels heeft veel voordelen. Niet alleen voor de bewoners van de Indische Buurt, maar ook voor bewoners van het Centrum. Want:

  • de waterkwaliteit in de singels wordt verbeterd door de toevoer van het regenwater.
  • het regenwater stroomt niet meer af naar het rioolgemaal. Hierdoor ontstaat meer capaciteit en neemt de kans op wateroverlast af. Ook in gebieden in het Centrum.
  • het afvoeren van minder regenwater naar de waterzuivering is duurzaam en betekent ook minder kosten om het water te transporteren en te zuiveren.

De aanleg van het nieuwe rioolstelsel en het opnieuw inrichten van de openbare ruimte zijn flinke klussen. Naar verwachting gaat in 2022 de eerste schop de grond in en wordt het project in 2025 afgerond. Op de projectpagina vindt u uitgebreidere informatie over het project.