Wat betekent de aanleg van WarmtelinQ voor Vlaardingen?

Kijk het webinar terug.

Het zal u hoogstwaarschijnlijk niet zijn ontgaan dat er in Vlaardingen hard gewerkt wordt aan de aanleg van WarmtelinQ. Dit ondergronds warmtetransportnet distribueert straks restwarmte uit de Rotterdamse haven en maakt dan duurzame verwarming van woningen en bedrijven in Vlaardingen en andere delen van Zuid-Holland mogelijk.

Foto WarmtelinQ teameffortMaar wat houdt dit ondergrondse warmtetransportnet nu eigenlijk precies in? En hoe loopt het tracé precies door Vlaardingen? Wat komt er allemaal kijken bij de aanleg van zo’n innovatief ondergronds leidingennetwerk? En wat merkt u als bewoner straks van de aanleg? Het antwoord op deze en veel meer andere vragen gaf WarmtelinQ op 17 april tijdens een webinar, dat WarmtelinQ in samenspraak met de gemeente organiseerde voor inwoners van Vlaardingen. 

Betaalbaar en zo weinig mogelijk overlast

Tijdens het webinar werd ook ingegaan op de resultaten van een online enquête, die WarmtelinQ recentelijk verstuurde aan inwoners van Vlaardingen. Wethouder Koen Kegel legde bij aanvang van het webinar uit dat hij als wethouder samen met medewerkers van de gemeente werkt aan manieren om de energietransitie voor inwoners van Vlaardingen zo betaalbaar mogelijk te organiseren, waarbij  WarmtelinQ een van de manieren is om dit te realiseren. Wethouder Kegel benadrukte dat in de overeenkomst met WarmtelinQ goede afspraken zijn gemaakt om de overlast bij de aanleg tot een minimum te beperken en ervoor te zorgen dat WarmtelinQ de woonomgeving na de aanlegwerkzaamheden minimaal zo mooi achterlaat als voor de aanleg, inclusief groencompensatie.  

Webinar terugkijken

Heeft u het webinar niet kunnen bijwonen? Op de website van WarmtelinQ kunt u het webinar terugkijken. Ga naar www.warmtelinq.nl en kies voor ‘projectoverzicht’ en vervolgens voor ‘status trace Vondelingenplaat – Vlaardingen’.