Warme aandacht voor nette afvalcontainer

Een afvalcontainer in de straat? Wel zo fijn als het een beetje netjes blijft! Veel bewoners kunnen zich daar in vinden. Dat bleek wel toen 60 (!) mensen reageerden op een oproep die we op 1 juli 2020 plaatsten voor deelnemers aan een pilotproject. Deze 60 bewoners hebben allemaal een container geadopteerd.

Dumpen mensen rommel bij de container? Zit de container vol of de klep klem? Dreigt het een rommeltje te worden? De bewoners die een container adopteerden staan klaar om in te grijpen. Bij dumpingen naast de container schakelen zij snel Irado in. Als het een rommeltje wordt, halen zij de bezem er langs. Daarnaast hebben zij een sleutel gekregen om de container te kunnen openen zodat zij problemen met klem zittend afval, eenvoudig op kunnen lossen. En als buurtbewoners niet weten hoe ze bijvoorbeeld grof vuil moeten aanbieden, kunnen zij hen daarover informeren.

Proef

De proef met de containeradoptie is een idee dat opkwam in de gemeenteraad bij de bespreking van het Actieplan halvering restafval. De proef gaat een jaar duren waarna we met de deelnemers kijken of het goed werkt. Tot die tijd worden er geen nieuwe deelnemers voor de proef geworven en worden geen schoonmaakpakketten en containersleutels verstrekt. 

Doet u niet mee aan de proef, maar wilt u zich wel inzetten voor minder zwerfafval en bijplaatsingen bij een container? Dat kan natuurlijk ook buiten de proef. Bied uw eigen afval goed aan en neem bij problemen met de container of bijplaatsingen contact op met Irado. Zo kunnen alle inwoners hun steentje bijdragen aan een schone containeromgeving en een leefbare buurt!

Vragen?

Heeft u nog vragen over de proef met containeradoptie dan kunt u een e-mail sturen.