Vragen en antwoorden over saneringsplannen Broekpolder

Wie aan de Broekpolder komt, komt aan onze stad! Niet gek dus dat veel mensen emotioneel reageren op de plannen om de meest vervuilde delen van de Broekpolder binnen enkele jaren te gaan saneren door er een laag grond van 1 meter op aan te brengen. We zetten de antwoorden op enkele veel gehoorde vragen en zorgen voor u op een rij.

Waarom nu saneren?

Het saneren van vervuilde grond is wettelijk verplicht. Dat hoeft niet vandaag of morgen, maar wel binnen enkele decennia. In de Broekpolder levert de vervuiling geen acuut gevaar op. Dan zou je dus best ieder tien jaar een stukje kunnen saneren. Waarom dan toch deze plannen om de meest vervuilde delen sneller te saneren? De provincie Zuid-Holland heeft nu een budget beschikbaar. Als we de meest vervuilde delen de komende jaren saneren, dragen zij het grootste deel van de kosten. Zolang de grond niet gesaneerd wordt, moeten we bij ieder project in de Broekpolder eerst dat stuk van de grond saneren. Zo is bijvoorbeeld bij de aanleg van het mountainbikeparcours eerst schone grond aangebracht. Dat is natuurlijk prima, maar daardoor hangt er een zeer hoog prijskaartje aan elke ontwikkeling van natuur- en recreatievoorzieningen. 

Gaat de hele Broekpolder tegen de vlakte?

Nee. Het gaat om de strook langs de Watersportweg waar de meest vervuilde stukken zitten. Dat is Masamuda (het archeologisch erf), het hondenlosloopgebied en het gebied net ten noorden hiervan. Het gaat om bij elkaar zo’n 70 van de 440 hectare die de Broekpolder groot is. Van het te saneren deel bestaat 11,9 hectare uit bos. Voor wie hectares niet zo veel zeggen: Bij de aanleg en sanering van het Klauterwoud en de Ruigte (het gebied waar de runderen lopen) ging het om een gebied van ongeveer 100 hectare. Voor dat gebied is toen ongeveer 16 hectare productiebos gekapt.

Kan de natuur niet beter zelf het gebied saneren en opnieuw inrichten?

Sommige bewoners vragen zich af of ingrijpen wel nodig is. De natuur kan immers prima zijn eigen boontjes doppen? Maar de problematiek van deze vervuiling lost niet vanzelf op. Drins en pesticiden blijven in de grond zitten en zitten gezonde groei van de natuur in de weg. Veel van het bos is eenzijdig en slecht van kwaliteit. Een gezond bos verjongt zichzelf. Bij een ongezond bos gaat hier veel meer tijd overheen. 

Is saneren de eerste stap naar woningbouw in de Broekpolder?

Nee. De sanering is om de bodemkwaliteit te verbeteren zodat het groen- en recreatiegebied beheerd en verbeterd kan worden. De Broekpolder is onderdeel van het Bijzonder Provinciaal Landschap. Woningbouw is hier uitgesloten. Na de sanering wordt het gebied ingericht met nieuw groen.

Wat nu als de gemeente besluit om niet bij te dragen aan de sanering?

De gemeenteraad vergadert deze week over de bijdrage. Als de raad besluit niet bij te dragen aan de sanering, dan komt de bijdrage van de provincie te vervallen. De grondeigenaren (de gemeente en Staatsbosbeheer) zijn verplicht om de sanering wel uit te voeren. Zij zullen dit zelf moeten bekostigen, maar hebben hier dan wel langer de tijd voor. Bij elke ontwikkeling in het gebied (bijvoorbeeld aanleg van paden of het aanplanten van nieuw bos) moet de plek voor de aanleg gesaneerd worden. Daardoor zal het lastig worden verbeterplannen en groot onderhoud te bekostigen.

Wilt u alles weten over de Broekpolder? Neem een kijkje op www.broekpolder-vlaardingen.nl.