Voortgangsrapport interim gemeentesecretaris

Er is vooruitgang, maar er moet ook nog het een en ander gebeuren. Dat is de conclusie in het voortgangsrapport dat interim gemeentesecretaris Gerrit van Hofwegen op 16 december uitbracht. In het rapport geeft van Hofwegen een terugblik op de afgelopen periode, schetst hij de huidige stand van zaken en benoemt prioriteiten voor het eerste kwartaal van 2020. Ook schetst hij de stappen die nodig zijn voor een goede start van een nieuwe gemeentesecretaris.

Van Hofwegen bracht op 22 augustus 2019 zijn eerste rapport uit genaamd ‘Laat je leiden door je eigen verhaal en zoek de verbinding’. Hierin deelt hij zijn bevindingen en aanbevelingen uit de eerste vier weken van zijn opdracht bij de gemeente Vlaardingen. Op 19 september sprak de gemeenteraad steun uit voor de conclusies van dit rapport en verzocht het college om nog dit jaar uitvoering te geven aan de aanbevelingen en de gemeenteraad tijdig op de hoogte te brengen van de vorderingen. Met dit voortgangsrapport, geeft Van Hofwegen hier gehoor aan.

Gerrit van Hofwegen: ”Een heel breed palet aan onderwerpen verdient aandacht. Het gaat dan over gedrag en de wijze van werken, maar ook om aanpassing van systemen.”

Advies

Het college heeft Van Hofwegen gevraagd een advies te geven over de voortzetting van zijn opdracht. Gerrit van Hofwegen: ”Mijn uitgangspunt blijft om politiek/bestuurlijke en ambtelijke focus en sturing mogelijk te maken op wat we willen bereiken.”

Voor het eerste kwartaal van 2020 heeft van Hofwegen de volgende prioriteiten benoemd:

  1. De prioriteitstelling door het college
  2. De financiële situatie van de gemeente en de financiële beheersing
  3. De aansturing van de organisatie
  4. Het aansturen van projecten als ‘zaakgericht werken’ en de invoering van de Omgevingswet

Lees het voortgangsrapport.