Voorjaarsreceptie in teken startsein 750 jaar Vlaardingen

Wie de gemeentelijke voorjaarsreceptie bezocht, ging naar huis met zonnebloemzaadjes en met veel zin in het 750-jarige stadsjubileum in 2023.

Voorjaarsreceptie 750 jaar Vlaardingen 09

In zijn toespraak zei burgemeester Bert Wijbenga dat na ruim 2 jaar coronamaatregelen iedereen er weer aan toe is om op te bloeien en dat het stadsjubileum dus op het juiste moment komt: “We gaan nu plannen maken met elkaar. We hebben de zaadjes, er is vruchtbare grond en er is regen. Alle ingrediënten zijn er. Maar het belangrijkste ingrediënt komt uit onszelf: de zon in Vlaardingen laten schijnen, met positieve energie!

Voorjaarsreceptie 750 jaar Vlaardingen 15

Met een optreden van Jordy Dijkshoorn, die recht uit zijn Vlaardingse hart rapte, werd de campagne van Vlaardingen 750 gelanceerd, onder het motto: We gaan Vlaardingen Doen.

Samen Dingen Bedenken, Mooie Dingen Maken, Toffe Dingen Beleven, Lekkere Dingen Proeven… en meer!

Ook meedoen? De Stichting Vlaardingen 750 staat in de startblokken om ruim 100 plannen in het jubileumprogramma op te nemen. Op www.vlaardingen750.nl staat meer informatie.

Voorjaarsreceptie 750 jaar Vlaardingen 02

Lees de volledige toespraak van de burgemeester hieronder terug.

Toespraak burgemeester Bert Wijbenga tijdens de voorjaarsreceptie op 9 april 2022

"Beste mensen!

Van harte welkom. Wat goed om u allemaal te zien in onze prachtige Grote Kerk. Fijn dat u met zoveel mensen bent gekomen naar deze voorjaarsreceptie. U krijgt straks bij vertrek een zakje zonnebloemzaadjes. Misschien weet u dat enthousiaste Vlaardingers onlangs weer zijn gestart met de actie ‘Vlaardingen Bloeit Op’?  Die wedstrijd draait om wie in de nazomer de hoogste zonnebloem heeft en wie de leukste foto van het groeien en bloeien heeft gemaakt.

Als kind heb ik ook een zonnebloempitje geplant. Dat deden we op school, met alle kinderen van mijn klas. Ik herinner me nog goed dat er in het begin niet veel gebeurde. Na heel veel weken wachten verscheen een petieterig sprietje, dat nauwelijks groeide. Totdat de zon ging schijnen en het lekker weer werd. Toen kwam er een indrukwekkende groeispurt en uiteindelijk een manshoge mooie zonnebloem. Ik vond het geweldig.

Wij zijn er allemaal aan toe om weer op te bloeien, na ruim 2 jaar coronacrisis. Wie had vooraf kunnen bedenken dat de wereld zo plotseling op slot zou gaan? We kregen van alles voor onze kiezen: verlies van dierbaren en van gezondheid, verlies van werk en inkomsten, de rem op studie en hobby’s, verlies van sociaal contact. Ons geduld werd op de proef gesteld. Gelukkig hebben we in Vlaardingen sterke staaltjes gezien om er samen toch het beste van te maken. Mensen sloegen figuurlijk hun armen om elkaar heen.

In januari ben ik met een zeepkistje de stad in getrokken als alternatief voor de nieuwjaarstoespraak. Op die manier kon ik op straat toch nog heel wat mensen zien en spreken. En via de social media werd het verspreid. Zo moesten we allemaal creatief zijn in coronatijd, met vallen en opstaan, met soms tegenvallers en zeker ook vaak successen. Maar wat een opluchting was het dat alles weer open kon, dat we elkaar weer echt konden ontmoeten, dat de beperkingen eraf mochten, voor jongelui en voor ouderen, voor sport en cultuur, voor horeca en winkels, voor ons allemaal.

Beste mensen, het is tijd om weer op te bloeien in Vlaardingen. En dat gaan we ook doen.

We staan aan het frisse begin van een nieuwe bestuursperiode. De nieuwe gemeenteraad is gekozen en vorige week geïnstalleerd; een mooie diverse raad met een mix van oudgedienden en nieuwe aanwas. De onderhandelingen om tot een nieuw college te komen, zijn voortvarend gestart. Dat is positief en positieve politiek is ook wat de Vlaardingse gemeenteraad wil. Als burgemeester kreeg ik bij mijn aantreden de opdracht om de samenwerking in het stadsbestuur te versterken. Voor raadsleden die keihard werken voor de stad is het soms pittig om tegen het negatieve imago van de politiek op te boksen. Mijn devies is dan ook: laten we ons sámen op kansen en mogelijkheden richten, laten we positief aan de slag gaan voor een sterkere stad en ons daarop focussen. Geen politiek voor de politiek zelf, maar politiek voor de Vlaardingers. Niet iedere partij kan vanuit het college gaan besturen, dat is een feit. Maar we kunnen wel allemaal oog en oor hebben voor elkaars ideeën en voor wat leeft in de stad, elkaar scherp houden en met elkaar meedenken. Dat geldt voor raadsleden en voor collegeleden: it takes two to tango.

We hebben een prachtige stad, met veel kwaliteit én veel potentie. Tegelijkertijd ook een stad met lelijke problemen en lelijke plekken. Er is werk aan de winkel. Om de leefbaarheid en de veiligheid te vergroten, het woningaanbod te vergroten, betere jeugdzorg te stimuleren en om van Vlaardingen dé stad te maken waar je moet zijn voor je MBO-studie: allemaal onderwerpen die hoog op de agenda staan. 

In de stad gaat veel gebeuren. Kleine en grote dingen. Laat ik eens met u vooruitkijken naar drie belangrijke voorbeelden: de Rivierzone, de Westwijk en de binnenstad. Hoe zou het daar over pakweg 10 jaar zijn?

In de Rivierzone kijk je waarschijnlijk je ogen uit. Op deze plek met de weidse vergezichten, pakhuizen en langsvarende schepen is een stoere nieuwe stadswijk verrezen. Dankzij jarenlange gedegen plannenmakerij en dankzij stevige publieke en private investeringen. De wijk is beschermd tegen hoogwater en het is een hotspot waar mensen met plezier wonen, werken en recreëren, dicht bij de historische binnenstad, de haven en de metro.

Wie over 10 jaar een Westwijker spreekt, hoort dat de wijk opgebloeid is. De intensieve aanpak van sociale problematiek heeft voor kwetsbare mensen in de wijk het verschil gemaakt. Dat zoveel betrokken partijen hun krachten hebben gebundeld, heeft effect gehad. Kinderen groeien op in de Westwijk en hebben net zoveel kans op een goed leven, gezondheid en diploma’s als elders in de stad.

Over 10 jaar voelen bezoekers van de binnenstad zich helemaal thuis tussen de opgeknapte monumentale gebouwen en groenere straten en pleinen. Er is een compact en aantrekkelijk winkelgebied met daaromheen straten die een mooie mix zijn van wonen, werken en ontmoeten. Het is er schoner en levendiger en hierdoor vinden mensen het nog fijner om elkaar op een terras of in een café te treffen. Er zijn regelmatig evenementen in de binnenstad, dus ‘never a dull moment’.

De eerste stappen naar die toekomst zetten we nu en komend jaar al.

Beste mensen, Vlaardingen is geen eiland en heeft te maken met wereldwijde kwesties die ons lokaal raken. Zoals het klimaatprobleem. Hoe gaan we zo snel mogelijk over op meer duurzame energie, hoe vangen we de forse regenbuien, die we steeds vaker meemaken, beter op, hoe vervuilen we minder? Kunnen we toe met minder energie en houden we energie betaalbaar? Een wereldwijd probleem, dat we ook in Vlaardingen moeten aanpakken.

De oorlog in Oekraïne raakt ons ook. Miljoenen Oekraïners zijn hun land ontvlucht en in Vlaardingen vangen we een deel van deze vluchtelingen op. Er zijn warme banden met Oekraïne. Vlaardingers hebben er vrienden en de Stichting Spoetnik levert al sinds jaar en dag hulp aan Oekraïne. De hulp in de stad is groot. Vlaardingers schenken bedden en zamelen geld in en ondernemers dragen op een praktische manier hun steentje bij. Het is fantastisch te zien hoeveel mensen zich betrokken voelen. 

Na 4,5 maand acute noodopvang van vluchtelingen gaf de gemeenteraad onlangs met een raadsbrede motie aan dat we als stad ook een groot aandeel willen leveren in het opvangen van vluchtelingen uit Oekraïne. Het opvangen van mensen in nood past bij onze stad, waar we jaarlijks met het uitreiken van de Geuzenpenning  mensen en organisaties eren die opkomen voor mensenrechten. Net zoals vanuit de Vlaardingse wandelbeweging Flardinga de basis lag voor de eerste serieuze verzet tegen de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog.

Beste mensen, u weet het: Vlaardingen is niet van gisteren. Vlaardingen dateert van veel en veel langer geleden. Het is de oudste nederzetting die nu nog bestaat in het Rijnmond-gebied. Hoe stoer de vroegere Vlaardingers waren, weet u allemaal na de herdenking in 2018 van de Slag bij Vlaardingen. De eigenzinnige graaf Dirk de Derde werd duizend jaar na zijn overwinning alsnog een lokale held. Hij siert maar liefst 200 putdeksels in onze binnenstad, zijn portret staat op een muur en hij is in mozaïek vereeuwigd in Het Hof. In het Belasting- en Douanemuseum is hij genoemd als de eerste belastinginspecteur van Nederland, omdat hij op de rivier bij Vlaardingen al tol hief op Duitse en Engelse schepen.

Het is zijn nazaat, graaf Floris de Vijfde, die in het jaar 1273 stadsrechten verleende aan de Vlaardingers. Door deze stadsrechten kreeg Vlaardingen meer autonomie en vrijheid. De Vlaardingers konden vrij handeldrijven en kregen een eigen bestuur en rechtspraak. Een indrukwekkende lange historie om ook vandaag nog trots op te zijn.

Maar Vlaardingen is niet alleen een historische stad, het is sinds jaar en dag ook een sociale stad met een hechte gemeenschap. Vlaardingers hebben een haringkoppig karakter. Doeners met het hart op de tong en met gemeenschapszin. Daarom heb ik zoveel zin in het vieren van 750 jaar Vlaardingen. We gaan ons illustere verleden belichten, maar steken ook extra energie in de toekomst van Vlaardingen en de Vlaardingers. Er is veel draagvlak in de stad hiervoor. Ondernemers hebben hun schouders eronder gezet en het initiatief genomen om een plan te maken voor het jubileumjaar.

Deze ondernemers zien de viering ook als vliegwiel voor Vlaardingen om de citymarketing een boost te geven. Niet alleen zij zien het jubileum als uitgelezen kans om in de stad te investeren, ook de gemeenteraad heeft volmondig haar zegen aan het jubileumjaar gegeven. We trekken als gemeente een aanzienlijk bedrag voor de viering uit, namelijk 750.000 euro. En onze inbreng is weer beloond met een net zo groot bedrag van het Fonds Schiedam Vlaardingen. Er zullen zeker nog bijdragen komen vanuit het bedrijfsleven en andere overheden. 

Met zo’n mooi bedrag kunnen we ook mooie dingen gaan doen. De Stichting Vlaardingen 750 heeft een programma in de steigers staan, waarop allerlei stadsinitiatieven kunnen aansluiten. Volgend jaar is er in ieder geval rond 14 mei een feestweek in het centrum, onder de noemer: Vlaardingen Viert!  Het basis- en voortgezet onderwijs doet hieraan mee met een programma in het teken van sport, spel, cultuur, verleden en toekomst en natuurlijk feest. In de zomer van 2023 komt er een stadscamping in het gloednieuwe Krabbepark. U kunt dus op vakantie in uw eigen stad. En zeker komt er ook openluchttheater met toneel, concerten en beeldende kunst.

Dit stadsjubileum komt op het juiste moment. Het biedt de horeca, kunst, cultuur, ondernemers en het verenigingsleven een kans om de tegenslag van de coronatijd te boven te komen. Het geeft een toekomstige organisatie voor citymarketing een droomstart om Vlaardingen te promoten en ondernemers in de vrijetijdseconomie kunnen ook hun slag slaan en op de jubileumtrein springen. En we kunnen er allemaal van gaan genieten.

Kortom: er gaat veel gebeuren! En daar kan iedereen aan meedoen.

Het motto van de campagne van Vlaardingen 750 wordt: Vlaardingen Doen. Ofwel: Samen Dingen Bedenken, Mooie Dingen Maken, Toffe Dingen Beleven, Lekkere Dingen Proeven….en wat u nog meer verzint.

De Stichting Vlaardingen 750 staat in de startblokken om ruim 100 Vlaardingen-Doen-Plannen in het jubileumprogramma op te nemen. U kunt met een initiatief aansluiten bij de grote evenementen of een eigen activiteit organiseren met uw club, vereniging, wijk of straat. Plannen die de samenwerking tussen Vlaardingse partijen bevorderen, plannen met een duurzaam karakter en plannen die inclusiviteit en diversiteit bevorderen hebben een streepje voor, want daarmee maakt u de stad sterker en betrekken we zo veel mogelijk mensen uit de stad.

Op de website van vlaardingen750 staat hoe u geld kunt krijgen voor uw Vlaardingen-Doen-plan. De website is vanaf nu online, dus neem daar snel een kijkje.

Beste mensen, ik vertelde dat u bij vertrek een zakje zonnebloemzaad krijgt. We vonden dat een vrolijk cadeau in het licht van de voorbereidingen voor 750 jaar Vlaardingen, omdat we nu plannen gaan maken met elkaar. We hebben de zaadjes, er is vruchtbare grond en er is regen. Alle ingrediënten zijn er. Maar het belangrijkste ingrediënt komt uit onszelf: de zon nu in Vlaardingen laten schijnen, met positieve energie de bloei tot grote hoogte brengen! Door de politiek, door ambtenaren, door bewoners en vele vrijwilligers, door vele verenigingen en stichtingen, door ondernemers met hun bedrijven en door ondernemende mensen.

Als ik het belangrijkste moet noemen na ruim een half jaar uw burgemeester te zijn, is het dat: we zijn allemaal toe aan positieve inzet in onze stad. Er is heel veel zin en inzet om de stad te verbeteren. Met die inzet en houding, gaat de zon in Vlaardingen schijnen. Met die inzet en houding gaat de zonnebloem in Vlaardingen groeien tot zo’n hoogte dat ze hem in Schiedam, in Rotterdam en zelfs in Den Haag en de rest van Nederland gaan zien. Het is tijd voor een Vlaardingse periode van bloei.

Dank voor uw aandacht."

Voorjaarsreceptie 750 jaar Vlaardingen 04