Voorbereiden nieuwe inburgeringswet - Marktconsultatie

Vanaf 1 januari 2021 gaat de nieuwe inburgeringswet in. Vanaf dat moment worden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van nieuwe taken vanuit deze wet. Het inkopen van inburgeringsactiviteiten is hier een onderdeel van.

Voorbereiden op nieuwe rol

De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) willen zich goed voorbereiden op hun nieuwe rol. Hierbij staan wij voor enkele dilemma’s. Deze betreffen onder meer de mate van integrale aanpak, flexibel maatwerk en onderlinge samenwerking van de partijen binnen het ondersteunende netwerk. Hierover wisselen wij graag van gedachten met partners.

Uitnodiging sessie Marktconsulatie Inburgering 18 februari

De MVS gemeenten nodigen partijen die zich met inburgering bezig houden, uit voor een MVS-sessie Marktconsulatie Inburgering. Dit is de voorbereiding op een latere aanbesteding.  

Datum, plaats en tijd

Datum: 18 februari 2020
Tijd: 14.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur, afsluiting uiterlijk 17.30 uur)
Locatie: Stadskantoor Schiedam, Stadserf 1 (Cornelis Hagazaal)

Programma

 • Opening, doel en programma, kennismaking
 • Algemene inleiding
 • Technisch inhoudelijke vragen door deelnemers
 • Consultatieronde 1 aan drie thematafels
 • Plenaire terugkoppeling belangrijke bevindingen ronde 1
 • Pauze
 • Consultatieronde 2 aan drie thematafels
 • Plenaire terugkoppeling belangrijke bevindingen ronde 1
 • Nagekomen technisch inhoudelijke vragen door deelnemers
 • Samenvatting en afronding
 • Napraten met een drankje

Aanvullende informatie op Tenderned

Deze uitnodiging staat gepubliceerd op www.tenderned.nl onder de naam Marktconsultatie Inburgeringstrajecten, TenderNed-kenmerk 253518. U kunt er ook het marktconsultatiedocument (pdf, 781 kB) met extra informatie downloaden.  

Aanmelden kan tot 14 februari 2020

Stuur een mail naar secretariaatmo@vlaardingen.nl. Per organisatie kunt u met 2 personen komen. Er is plek voor maximaal 60 deelnemers. Bij het bereiken van dit aantal sluiten wij de inschrijving.  

Samenwerkende gemeenten

De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) werken samen in het inkopen van inburgeringstrajecten. Deze samenwerking is gericht op een integrale aanpak, flexibel maatwerk en onderlinge samenwerking van de partijen binnen het ondersteunende netwerk.