Volgende week beginnen de scholen weer

De zomervakantie is bijna voorbij. Aanstaande maandag beginnen de scholen weer. Na de zomervakantie is het voor veel kinderen wennen om naar school te fietsen. Met de campagne ‘Onze scholen zijn weer begonnen’ roept onze gemeente samen met Veilig Verkeer Nederland alle verkeersdeelnemers op om extra aandacht voor elkaar te hebben, zodat kinderen veilig op school komen.

Campagnebeeld 'Scholen beginnen weer'Sommige kinderen gaan na de zomervakantie voor het eerst zelfstandig naar school. Ze fietsen een nieuwe route met onbekende verkeerssituaties. Het kan lastig zijn om de aandacht er helemaal bij te houden. Ook voor automobilisten is het na een relatief rustige periode op de weg soms even wennen.

Stijging verkeersgewonden

Na de zomervakanties van voorgaande jaren zagen we in Nederland helaas vaak een piek in het aantal verkeersslachtoffers door aanrijdingen tussen automobilisten en fietsende scholieren. Alle reden voor oplettendheid dus.

Tips voor de automobilist

Als automobilist kunt u extra rekening houden met fietsende scholieren door zelf op tijd te vertrekken en daardoor minder gehaast en dus rustig te rijden. Berg ook uw telefoon buiten bereik op, zodat u niet in de verleiding komt om een bericht te checken of een telefoontje op te nemen. 

Tips voor ouders

Gaat uw kind naar de basisschool? Dan helpt het als u uw kind(ere)n vaker lopend of op de fiets naar school brengt. En hebt u een kind dat voor het eerst naar de brugklas gaat? Oefen dan samen de nieuwe route en bespreek de risicovolle plekken.