Vlaardingse stadsspeld voor Haci Altintas

Op dinsdag 16 juni reikte locoburgemeester Bart Bikkers in de Koffiekamer van het stadhuis op gepaste wijze de Vlaardingse stadsspeld uit aan Haci Altintas.

Foto van de heer Brouwer (drenkeling), Haci Altintas en zijn dochtertje Leyla en locoburgemeester Bart Bikkers

Op de foto van links naar rechts: J. Brouwer (drenkeling), Haci Altintas en zijn 2-jarige dochtertje Leyla en locoburgemeester Bart Bikkers.

Haci heeft op 3 mei 2019 een invalide automobilist uit het water gered. De automobilist was met zijn auto vanaf de Oosthavenkade in de Vlaardingse haven terecht gekomen. Een deel van de auto was nog boven water. Haci sprong het ijskoude water in om de bestuurder uit zijn benarde positie te bevrijden. Dat lukte en met hulp van een reddingsboei die, naar hen toegegooid was, wisten ze veilig aan de kant te komen. Voor zijn bijzonder moedige gedrag heeft het college van burgemeester en wethouders Haci Altintas de Vlaardingse stadsspeld toegekend.

Over de stadsspeld

De Vlaardingse stadsspeld is een gemeentelijke onderscheiding en wordt uitgereikt als eerbetoon aan mensen die een opmerkelijke prestatie hebben verricht en/of zich langdurig verdienstelijk hebben gemaakt voor de Vlaardingse gemeenschap