Vlaardingse stadsspeld voor Corrie Kortleven

Op 1 mei heeft wethouder Ivana Somers-Gardenier de Vlaardingse stadsspeld uitgereikt aan Corrie Kortleven op het stadhuis.

Foto van de uitreiking van de stadsspeld aan Corrie Kortleven (Fotograaf- Sander Schenkel)Corrie Kortleven is een vrijwilliger die door haar gedrevenheid en niet aflatende inzet haar steentje bijdraagt aan de Vlaardingse samenleving. Na haar politieke carrière van 12 jaar heeft zij haar bestuursfunctie weer opgepakt en zich ingezet voor de Babberspolder.

Mevrouw Kortleven wist de bewoners te betrekken en te stimuleren. Zij bracht bewoners met elkaar in contact en schuwde daarvoor niet haar huis open te stellen. Ze heeft oog voor de mensen die het minder goed hebben en zorgde dat door diverse inzamelingen de spullen bij de juiste mensen terecht kwamen. Mevrouw Kortleven liet zich informeren over veranderingen in de wijk en zorgde voor aansluiting. Haar enthousiasme en haar deskundigheid wordt alom gewaardeerd.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Vlaardingse stadsspeld aan mevrouw Kortleven toegekend als waardering voor haar jarenlange inzet voor de Vlaardingse samenleving. 

Over de Vlaardingse stadsspeld

Deze gemeentelijke onderscheiding is een eerbetoon aan mensen die een opmerkelijke prestatie hebben verricht en/of zich langdurig verdienstelijk hebben gemaakt voor de Vlaardingse gemeenschap.