Vlaardingse nominaties voor de Nationale Vrijwilligersprijzen bekend

Met de Nationale Vrijwilligersprijzen, georganiseerd door het NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk), worden lokale initiatieven én bijzondere vrijwilligers in het zonnetje gezet. Gemeente Vlaardingen mocht ook dit jaar drie initiatieven voordragen.

Logo Nationale vrijwilligersprijzen

Namens Vlaardingen zijn genomineerd:

  • De Vlaardingse Boei:  zet zich in voor het bewust (samen)leven met de gevolgen van kanker.
  • Buurtbemiddeling Vlaardingen; een burgerinitiatief, dat onafhankelijk adviseert, begeleidt en bemiddelt bij burenoverlast.
  • Stichting Aanzet: coördineert de VoorleesExpress in Vlaardingen en Schiedam. De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen met een dreigende taalachterstand extra aandacht krijgen door middel van voorlezen en taalspelletjes. Vrijwilligers zorgen samen met ouders dat (voor)leesplezier een vaste plek in het gezin krijgt.

Een landelijke jury selecteert voor 18 februari 2020 de allerbeste twaalf lokale initiatieven. Deze jury bepaalt uiteindelijk welk lokaal vrijwilligersinitiatief op 28 maart 2020 de Nationale Vrijwilligersprijs in ontvangst mag nemen uit handen van Minister Hugo de Jonge en zich 'beste lokale vrijwilligersinitiatief van Nederland' mag noemen.

Stemmen voor Publieksprijs

Alle Nederlanders mogen vanaf 18 februari tot en met 22 maart 2020 stemmen op hun favoriete initiatief op  de website van de Nationale vrijwilligersprijzen . Zij bepalen wie de Publieksprijs ontvangt.

De Nationale Vrijwilligersprijzen zijn een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en worden ondersteund door Vereniging NOV, de VriendenLoterij en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.