Vlaardingers denken mee over nieuw coalitieakkoord

Wat vindt u belangrijk voor Vlaardingen en mag daarom niet ontbreken in het nieuwe coalitieakkoord op hoofdlijnen? Op die vraag konden inwoners, organisaties en andere belanghebbenden via een formulier op de website www.vlaardingen.nl antwoord geven de afgelopen weken. Vele geïnteresseerden hebben hun inbreng achtergelaten!

Op 14, 15 en 16 maart van dit jaar vonden er verkiezingen plaats voor een nieuwe gemeenteraad voor Vlaardingen. Inmiddels zijn de onderhandelingen begonnen om te komen tot een nieuw college tussen de fracties van VVD, GroenLinks, VV2000/Leefbaar Vlaardingen, CDA, D66 en ChristenUnie-SGP. De beoogde coalitiepartijen gaan een coalitieakkoord op hoofdlijnen opstellen. Hiermee geven zij aan voor welke ambities zij zich de komende jaren gaan inzetten. 

Inzendingen

Het aanpakken van de leegstand in het centrum, meer betaalbare woningen, meer groen en minder vervuiling, (verkeers)veiligheid en een nieuwe binnensportaccomodatie in de Westwijk. Het is een greep uit de reacties die Vlaardingers de afgelopen weken hebben ingezonden. Alle reacties vindt u op deze pagina.

Net als thuis, kan ook de gemeente niet alles tegelijk. De gemeenteraad moet dus kiezen waar ze het beschikbare geld aan uitgeven en middelen op inzetten. Dat betekent dat niet alles een plekje kan krijgen in het nieuwe coalitieakkoord. Uw inbreng gaat echter niet verloren. Alle inbreng komt beschikbaar voor de gehele gemeenteraad. Dat kunnen zij nu gebruiken, bij het opstellen van een coalitieakkoord, maar ook bij het maken van beslissingen in de jaren die nog komen.