Vlaardingen zet in op schone lucht in Vlaardingse onderwijslokalen

Schone lucht in de onderwijslokalen draagt bij aan een gezonde leer- en werkomgeving voor leerlingen en leerkrachten. Goede ventilatie in schoolgebouwen helpt ook tegen verspreiding van het coronavirus. In Vlaardingen heeft het gemeentebestuur de verantwoordelijkheid genomen om het binnenklimaat in de scholen actief te verbeteren.

Schone lucht in Vlaardingse onderwijslokalenIn 2020 heeft de gemeente Vlaardingen een Integraal Huisvestingsplan (IHP) vastgesteld. Een van de projecten uit dit plan is het aanpassen van de binnenmilieumaatregelen bij de scholen waar geen nieuwbouw, uitbreiding of renovatie voor is opgenomen in het IHP. Wethouder Jacky Silos (Onderwijs): “Uit onderzoek weten we dat les krijgen in een fris, goed geventileerd klaslokaal belangrijk is voor de concentratie en de prestaties van kinderen. Ik ben dan ook blij dat we eraan werken om de ventilatie en de luchtkwaliteit op Vlaardingse scholen te verbeteren.” 

Op 4 januari 2021 is de Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (SUVIS) beschikbaar gekomen.
De gemeente Vlaardingen heeft deze uitkering voor 10 scholen aangevraagd en toegekend gekregen. 
Na de toekenning van de SUVIS maatregel heeft in 2021 de aanbesteding van de binnenmilieumaatregelen plaatsgevonden. Het bedrijf Fa. A. de Jong uit Schiedam heeft de aanbesteding gewonnen. Fa. A. De Jong: “Wij vinden het belangrijk om een gezonde leeromgeving te creëren voor onze volgende generatie en zijn dan ook blij dat wij ons steentje hieraan mogen bijdragen.” 

In 2021 is begonnen om inzichtelijk te maken welke maatregelen op welke scholen uitgevoerd moesten worden. Per school zijn deze maatregelen opgenomen in een projectplan. De uitvoering van deze werkzaamheden vindt plaats in 2022 en 2023. Om de planning van de uitvoering te halen, worden maatregelen uitgevoerd onder schooltijd en bij grote projecten of bij SBO De Kameleon vinden de werkzaamheden plaats in de schoolvakanties. 

In januari 2022 is begonnen met de uitvoering van de maatregelen op de Wereldwijzer op het Erasmusplein. Majorie van Dijk (directeur van de Wereldwijzer): “IKC De Wereldwijzer heeft als profiel Leren is Topsport: We vinden bewegen en gezond eten erg belangrijk. Wat fijn dat er nu ook een optimale leeromgeving geboden wordt aan de kinderen en het personeel! Gezamenlijk hebben deze zaken een positieve bijdrage aan leren van de kinderen!”

Per week worden twee lokalen aangepakt en wordt intern in de school verhuisd met klassen. Dat maakt het mogelijk dat de werkzaamheden tijdens schooltijden worden uitgevoerd. Dit vraagt veel van de leerkrachten, leerlingen en ouders. Door goede samenwerking, communicatie en afstemming kan de eerste school bijna succesvol worden opgeleverd.