Vlaardingen wil minder hinder en geen belemmeringen voor woningbouw

- Inbreng voor nieuw luchthavenbesluit -

RTHA, EPP, Lhb, VPP? Taaie stof, maar niet afhaken, want het gaat hier over de toekomst van Rotterdam The Hague Airport (voormalig Zestienhoven). Een toekomst die niet alleen belangrijk is voor vakantiegangers die graag vanaf dichtbij huis vliegen. Die toekomst bepaalt namelijk ook hoe het gaat met vliegtuiglawaai in onze stad, het heeft invloed op de luchtkwaliteit en we willen natuurlijk ook voorkomen dat het geluid van vliegverkeer er straks voor gaat zorgen dat Vlaardingen niet alle woningbouwplannen kan verwezenlijken!

Het vliegveld vraagt een nieuw luchthavenbesluit aan. In een luchthavenbesluit staat van alles rondom een luchthaven vastgelegd: waar de luchthaven ligt, hoe lang en breed een landingsbaan is, welk luchtverkeer gebruik maakt van de luchthaven, en regels en grenswaarden waar de luchthaven zich aan moet houden. Dat luchthavenbesluit is dus ook belangrijk voor het aantal vliegtuigen dat over Vlaardingen mag vliegen, hoe laat vliegtuigen mogen stijgen en landen en hoeveel geluid of luchtvervuiling maximaal is toegestaan.

Verschillende belangen

Het vliegveld heeft de afgelopen periode om tafel gezeten met vertegenwoordigers van allerlei belangen: gemeenten, het bedrijfsleven, natuurorganisaties, reisorganisaties en organisaties op het gebied van bijvoorbeeld gezondheid, milieu luchtvaart en veiligheid. Het doel was om te komen tot overeenstemming over de regels waaraan de luchthaven in de toekomst, met het nieuwe luchthavenbesluit, moet voldoen. Maar met al die uiteenlopende belangen is het niet gelukt om overeenstemming te bereiken. Wel is er een verslag gemaakt van dit participatietraject: het ‘Eindproduct Participatietraject Rotterdam The Hague Airport’ (EPP). Alle deelnemende organisaties mogen daar nog op reageren. Ook de gemeente Vlaardingen. Die reacties worden, samen met het EPP, door de luchthaven meegestuurd naar het ministerie, zodat alle belangen meegewogen kunnen worden in het uiteindelijke luchtvaartbesluit. 

Bespreking in gemeenteraad op 1 en 15 december

De gemeenteraad bespreekt op 1 december in commissie en op 15 december in de gemeenteraad hoe Vlaardingen gaat reageren op de opbrengst van het participatietraject voor het nieuwe luchthavenbesluit. Zo kan de gemeenteraad bij de luchthaven en het ministerie nog eens onder de aandacht brengen wat belangrijk is voor onze stad. 
Voor wie benieuwd is, is het wellicht een mooie gelegenheid om eens een kijkje te nemen bij de commissievergadering van de gemeenteraad. Wist u dat u altijd welkom bent een openbare raadsvergadering bij te wonen op de publieke tribune? Ook kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om de gemeenteraadsleden voorafgaand aan de commissievergadering toe te spreken. Hoe dat werkt, kunt u teruglezen op de pagina over de gemeenteraad. Hier vindt u ook de agenda en de stukken van de gemeenteraad en de mogelijkheid om raadsvergaderingen live te volgen via internet.