Vlaardingen vraagt hulp aan de Tweede Kamer voor wijkaanpak

Het college van burgemeester en wethouders heeft een brief aan de leden van de Tweede Kamer en de informateur gestuurd. In de brief vraagt het college aandacht om een het thema wijkaanpak op te nemen in het op te stellen regeerakkoord van het nieuwe kabinet. Het college investeert samen met maatschappelijke partners in de wijken, maar hulp en ondersteuning vanuit het Rijk is van essentieel belang.

Gemeente Vlaardingen wordt  geconfronteerd met een tekort aan (financiële) mogelijkheden om daadwerkelijk het verschil te kunnen maken. Hulp van het Rijk is essentieel, dat wordt in deze brief toegelicht. Juist om iedereen in Vlaardingen de kans te geven zich te ontplooien willen het college de Vlaardingse aanpak samen met Rijk en Provincie een boost geven. Allereerst door de inwoners een veilige basis te bieden. Thuis en op straat. Veiligheid en de aanpak van ondermijning staan daarbij voorop. Naast een stabiele basis biedt de gemeente haar inwoners samen met maatschappelijke partners perspectief. Perspectief op goede woonruimte, op een opleiding en op werk. Drie elementen die samen met een veilige omgeving zorgen dat inwoners zich kunnen ontplooien.

De aanpak en ontwikkeling van Vlaardingen is er een van de lange adem. Het vraagt uithoudingsvermogen, om investeringen, om samenwerking met lokale partners, maar ook een hernieuwd partnerschap samen met het nieuw te vormen kabinet. Veel onderwerpen uit de landelijke politiek landen gezamenlijk en komen samen in de wijken (denk daarbij aan armoede en schulden, onderwijsachterstanden, huisvestingsvraagstukken, werkloosheid). Een nieuw, breed en gezamenlijk offensief is noodzakelijk om het verschil te maken om perspectief te bieden voor Vlaardingse inwoners maar zeker ook die van de andere grote steden. De gemeente wil optrekken tegen de achterstanden in de stad, maar dat kan ze niet alleen.