Vlaardingen krijgt les in (seksuele) diversiteit

Je moet jezelf kunnen zijn in Vlaardingen en houden van wie je wil. Vlaardingen als Regenboogstad zet dit thema goed voor het voetlicht op alle Vlaardingse scholen die hiervoor open staan.

Foto van wethouder Jacky Silos die aanwezig is bij een gastles.

Het Geuzencollege, College Vos en de St.-Jozefmavo zijn al aan de slag gegaan. Andere (basis)scholen volgen dit jaar nog. Er is  behoefte aan lessen over deze onderwerpen. Dat blijkt uit het feit dat meerdere leerlingen hebben aangegeven zich veiliger te voelen op school als zij niet meer geheimzinnig hoeven te doen over hun persoonlijke gevoelens. Door meer voorlichting over seksuele diversiteit ontstaat er meer begrip voor mensen die in jouw ogen ‘anders’ zijn.

Vlaardings LEF

Wist je dat 1 op de 10 mensen homoseksueel is en dat intersekse net zo vaak voorkomt als mensen met rood haar? Vlaardings LEF is de naam van het project waarmee Vlaardingen Regenboogstad aan scholieren uitleg geeft over LHBTI (= lesbisch/homo/biseksueel/transgender/intersekse).

Wethouder Jacky Silos sprak met leerlingen van de MBO-opleiding Zorg van het Albeda college na de gastles.  Leerlingen vonden het belangrijk dat er meer aandacht voor dit thema  is op scholen. Maar hadden nog wel wat tips. Als je kiest voor een opleiding in de zorg, dan sta je automatisch al open voor allerlei verschillende mensen. Geef vooral ook voorlichting op basisscholen en op het voortgezet onderwijs. Die jongeren hebben hun mening nog niet gevormd. En ga ook in gesprek met leerlingen die voor andere sectoren hebben gekozen. “Als ik voor een andere sector had gekozen, dan zou ik nooit uit de kast komen, dan weet je zeker dat je wordt weggepest!” Heftige woorden, maar wel door veel leerlingen bevestigd.  En des te belangrijker dat de gemeente doorgaat met de docententrainingen en gastlessen die Vlaardings LEF verzorgt.