Vlaardingen en Rijkswaterstaat slaan de handen ineen voor de Marathonweg

De Vlaardingse gemeenteraad heeft op 14 oktober ingestemd met het beschikbaar stellen van budget om samen met Rijkswaterstaat de Marathonweg ter hoogte van de A20 aan te pakken. Het kruispunt van de Marathonweg met de Westlandseweg en de op- en afritten van de A20 worden flink aangepast. De voorbereidingen daarvoor zijn gestart.

Illustratie MarathonwegDe gemeente werkt aan een betere doorstroming van het verkeer, verkeersveiligheid en aan het verminderen van de overlast van de Marathonweg op de omgeving. Rijkswaterstaat werkt aan de A20 voor de Blankenburgverbinding. Beide partijen zien kansen om dit te combineren en de kruising met de A20/Westlandseweg te verbeteren. 

Oplossen van knelpunten

Door het overeenkomst tussen Vlaardingen en Rijkswaterstaat kan de afrit vanaf de A20 vanuit Maassluis worden verlegd en komt er een extra opstelstrook op de Marathonweg richting Maassluis. Ook worden de bestaande verkeerslichten vervangen, zodat deze beter kunnen reageren op het aanwezige verkeer. Door deze ingrepen stroomt het verkeer beter door en ontstaan er minder wachtrijen. De verbeteringen aan het kruispunt lossen niet alleen een knelpunt op in het wegennet van Vlaardingen, maar dragen ook bij aan een betere doorstroming op de A20. 

Voorbereidende werkzaamheden gestart

Bouwconsortium BAAK is op 18 oktober gestart met voorbereidende werkzaamheden, zoals het aanbrengen van een voorbelasting van zand voor de nieuwe afrit. De gemeente stelt nu een bestemmingsplan op om definitieve aanpassingen planologisch mogelijk te maken. De uiteindelijke verplaatsing van de afrit vindt in 2023 plaats. 

Wethouder Bart Bikkers: “Het werken aan de Marathonweg komt nu echt op stoom. Dankzij het raadsbesluit van donderdag 14 oktober kon bouwconsortium BAAK meteen starten met voorbereidende werkzaamheden voor het kruispunt A20 en Westlandseweg. Verder werkte een aannemer de afgelopen tijd in opdracht van de gemeente aan de fietsoversteek ter hoogte van de Zuidbuurtseweg. Nu worden daar nog werkzaamheden uitgevoerd aan de naastgelegen fiets- en voetpaden en dat is binnenkort klaar. De gemeente heeft daarnaast voor het eerste kwartaal van 2022 het verbeteren van de kruising met de Marnixlaan op de planning staan en in het tweede kwartaal van 2022 pakken we de kruising met de Floris de Vijfdelaan en de Billitonlaan aan. De verkeersdeelnemers en onze inwoners gaan van dit alles de voordelen ervaren.”
Meer weten over de vernieuwing van de Marathonweg? 
 

Kijk op de pagina over de Marathonweg voor meer informatie.