Vervolg op het Vlaardings Sportakkoord

Op 2 november 2019 ondertekenden 20 Vlaardingse welzijn-, zorg- en sportorganisaties het Vlaardings Sportakkoord. Dit akkoord kent een looptijd van 2020 t/m 2023. In de periode van januari 2020 tot en met nu leverde dit sportakkoord 13 nieuwe projecten op die een actieve bijdrage leveren aan de ambities in het Vlaardings Sportakkoord.

deelnemers sportakkoord

Op 1 september 2022 ondertekenden 36 Vlaardingse welzijns-, zorg- en sportorganisaties het Vlaardings Preventieakkoord. Dit akkoord kent een looptijd van één jaar (2023). Afgelopen maanden zijn er 6 nieuwe projecten gehonoreerd die een bijdrage leveren aan de ambities in het Vlaardings preventieakkoord.

Eind 2023 lopen beide akkoorden af. Gemeente Vlaardingen heeft, in samenspraak met de kernteams van beide akkoorden, de ambitie om de akkoorden samen te voegen en te herijken. Hierdoor sluiten ze nog beter aan op de landelijke akkoorden die onlangs verlengd zijn. Dit geeft de mogelijkheid om voor de periode van 2024 t/m 2026 weer een uitvoeringsbudget voor Vlaardingen bij het Rijk aan te vragen.

Het is de ambitie om alle oorspronkelijke ondertekenaars van beide akkoorden, de nieuwe aanhakers sindsdien én mogelijke nieuwe partijen hierbij te betrekken. Tijdens een interactieve bijeenkomst waar de behaalde resultaten van de Vlaardingse Sport- en Preventie-akkoorden besproken worden, blikken we ook vooruit naar de ambities voor de komende jaren. Dit doen we met de wethouders Jacky Silos en Arnoud Proos en met de betrokken stakeholders.