Verkiezing beste beweeginitiatief 2023 van Zuid-Holland

Helpt u anderen te bewegen of kent u een leuk beweeginitiatief? Doe dan mee aan de verkiezing voor het beste beweeg initiatief 2023 van de provincie Zuid-Holland! De provincie beloont de kleine initiatieven die inwoners in hun buurt in beweging brengen. Met speciale aandacht voor wijken waar bewoners minder bewegen of waar de omgeving niet beweegvriendelijk is.

Beste beweeginitiatiefGedeputeerde Anne Koning, Sport en Recreatie: “De mogelijkheid om te bewegen in onze omgeving is van onschatbare waarde. Zo kunnen we actief en gezond leven. Het is ook leuk en biedt de mogelijkheid om anderen te ontmoeten. Juist deze ‘kleine’ beweeginitiatieven, zijn voor onze inwoners daarom van grote betekenis. Met deze verkiezing moedig ik graag deze initiatieven aan.”

Meedoen?

Dien het initiatief in vóór 20 augustus 2023. Uiterlijk 1 september ontvangen de deelnemers een reactie. De prijsuitreiking vindt plaats op 15 september in het provinciehuis in Den Haag, tijdens de Nationale Sportweek. De winnaar ontvangt een bedrag van € 2.500,-, de nummers twee en drie respectievelijk € 1.500,- en € 1.000,-.

Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u op: www.zuid-holland.nl/online-regelen/subsidies/subsidies/recreatie-sport-gezondheid-subsidie-verkiezing/